Jaunumi

“Olainfarm” Grupa 2021. gada 1. pusgadā turpina stabilu izaugsmi

on August 30, 2021

“Apkopotie finanšu rādītāji par šī gada pirmajiem sešiem mēnešiem apliecina “Olainfarm” Grupas izaugsmi. Salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu periodu finanšu rādītāji ir stabili auguši gan “Olainfarm”, gan meitas uzņēmumiem, kas nozīmē, ka dodamies pareizā virzienā. Arī pandēmija nav būtiski ietekmējusi mūsu darbību. Joprojām mūsu lielākais noieta tirgus ir Krievija, kur ir vērojams būtisks zāļu pārdošanas pieaugums. Otro pozīciju šobrīd ir ieņēmusi Ukraina, savukārt ierasti otrais lielākais – Baltkrievijas tirgus ir noslīdējis uz trešo pozīciju. Kopumā finansiāli mums iet saskaņā ar budžetā plānoto un rezultāti mums ir labi,” Jānis Buks, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Pamatdarbības vide

2021. gadā Grupa turpināja primāro terapeitisko jomu produktu virzību un attīstību. Būtiskākās terapeitiskās jomas Grupas darbībai ir nervu sistēmas preparāti, antibakteriālie medikamenti, sirds un asinsvadu un pretalerģijas preparāti. Neraugoties uz kritumu visās terapeitiskās kategorijās visos tirgos, pieprasītākās kategorijas neiroloģija, kardioloģija un pretalerģijas līdzekļu joma pārspēj tirgu un palielina tirgus daļu attiecīgajās terapeitiskās kategorijās.

2021. gadā Grupa stabili turpināja savu darbību galvenajos tirgos. 2021. gada pirmajos sešos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 19 684 tūkst. EUR, kas ir 552 tūkst. EUR vai 3 % vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms ir 30 % no Grupas kopējiem ieņēmumiem.

Realizācijas apjoms Krievijā 2021. gada sešos mēnešos sastāda 18 092 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 1 601 tūkst. EUR jeb 8 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kaut arī iepriekšējā gada pārdošanas rādītāji ietver neplānotas piegādes uz Krieviju 9 milj. EUR apmērā sakarā ar izsludināto medikamentu serializāciju. Grupas meitas uzņēmums Krievijā aktīvi darbojas, veiksmīgi izmanto spēcīgu digitālo komunikāciju, pacientu atbalsta programmas, kurās diskutē par nemieru un trauksmi, un izglītības platformu veselības aprūpes profesionāļiem.

Finanšu rezultāti

2021. gada sešos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 66 671 tūkst. EUR, kas ir līdzvērtīgi ieņēmumu līmenim pirms gada. Bruto peļņa sastādīja 38 662 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 2 188 tūkst. EUR jeb 5 %, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitāte pārskata periodā ir 58,0 %, kas ir 3,5 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada rādītāju 61,5 %.

Grupas EBITDA rādītājs 2021. gada sešos mēnešos bija 12 129 tūkst. EUR, kas ir par 32 % jeb 5 795 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2020. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte sastādīja 18,2 %.

Grupas Neto peļņa sastādīja 7 668 tūkst. EUR, kas ir 2 349 tūkst. EUR jeb 23% kritums pret tādu pašu periodu pagājušajā gadā.

Grupas finanšu stāvoklis 2021. gada 1. pusgadā ir stabils. Sekmīga Grupas operacionālā darbība ļāva 2021. gada jūnijā beigās uzkrāt naudas līdzekļus 25 881 tūkst. EUR apmērā. Saskaņā ar 2021. gada 18. jūnija akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu, AS Olainfarm 2021. gada 12. jūlijā izmaksāja dividendes 2 394 tūkst. EUR apmērā (EUR 0,17 par vienu akciju).

Covid-19 ietekme

Vairāki Grupas uzņēmumi izmantoja Latvijas valsts sniegtās iespējas saņemt finansiālu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un medicīnas personāla motivēšanai. Kopumā 2021. gada pirmajos sešos mēnešos Grupas uzņēmumi ir saņēmuši Latvijas valsts finansiālu atbalstu 183 tūkst. EUR apmērā.

Attīstība un investīcijas

2021. gada 1.pusgadā veikta četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana un nepieciešamās darbības pētījumu uzsākšanai, kurus ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, tika plānots uzsākt 2021. gadā.

2021. gada 2. ceturksnī uzsākta brīvprātīgo uzņemšana 3. fāzes klīniskā pētījuma perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai ietvaros.

AS “Olainfarm” noslēgusi licencēšanas un piegādes līgumu ar “Adalvo” par jauna uroloģijas produkta ieviešanu 17 valstīs 2022. – 2023. gados. “Adalvo”, daļa no Alvogen grupas, ir viena no vadošajām B2B farmācijas kompānijām Eiropā.

Pārskata ceturksnī investīcijas galvenokārt veiktas ražošanas, produktu attīstības, IT un digitalizācijas jomā. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi un ekonomiskās sekas būtiski ietekmējuši Grupas iespējas realizēt plānotās investīcijas.

“Olainfarm” Grupa 2021. gada 1. pusgadā turpina stabilu izaugsmi