Jaunumi

Olainfarm grupa izveido spēcīgu pamatu ilgtspējīgai attīstībai

on March 2, 2021
 • Olainfarm grupas peļņa 2020. gadā sasniedz 9.5 milj. EUR, un mātes uzņēmums 2020. gadu noslēdza ar 11.5 milj. EUR peļņu
 • Valde rosinās 2020. gada pārskatā apstiprināt dividenžu izmaksu 0.17 EUR par vienu akciju, kas kopumā ir  2 394 463 EUR
 • Plānotas nozīmīgas investīcijas jaunu produktu pētniecībā un attīstībā, kā arī iegādē un uzņēmuma modernizācijā un digitalizācijā

“Covid-19 būtiski ietekmē veselības un farmācijas nozari visā pasaulē. Mūsu vērtības un rūpes par sabiedrību šajā sarežģītajā laikā paliek nemainīgas – uzlabot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti.  Saskaņā ar Olainfarm grupas piecgades stratēģiju “Uz priekšu”, 2020. gadā ir uzsākta vēl nebijusi Grupas transformācija ar mērķi efektivizēt iekšējos procesus ilgtspējīgai izaugsmei. Neskatoties uz Covid-19 izaicinājumiem, mums ir izdevies izveidot spēcīgu pamatu. Nostiprināt un paplašināt ir virziens, kas raksturo Olainfarm grupas pieeju 2021. gadam un uz priekšu. Tam pamatā būs nozīmīgas investīcijas pētniecībā un attīstībā, īpaši veicinot gatavo zāļu formu izstrādi un iegādi,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

 1. gads transformācijas zīmē
 2. gadā Grupas ieņēmumi sasniedza 122 milj. EUR, kas ir par 11% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Mātes uzņēmuma ieņēmumi 2020. gadā bija 92 milj. EUR, nodrošinot iepriekš prognozēto ieņēmumu izpildi. Apgrozījums visos Grupas galvenajos tirgos, izņemot Krieviju, palielinājās salīdzinājumā ar 2019. gadu. Grupas lielākais noieta tirgus 2020. gadā bija Latvija, kas uzrādīja stabilu darbības rezultātu, nodrošinot 1% palielinājumu salīdzinājumā ar 2019. gadu. Neskatoties uz Covid-19 krīzes globālo ietekmi, Olainfarm grupa visa gada garumā spēja nodrošināt preču piegādes nepārtrauktību visos Grupas darbības tirgos. 2020. gadā tika veiktas vairākas stratēģiski nozīmīgas aktivitātes, kas ietekmēs finanšu rezultātu Olainfarm grupas stratēģijas periodā.

“Olainfarm” paplašināja mārketinga komandu un atjaunoja savu uzņēmējdarbības modeli Ukrainā. Jau esošā juridiskā struktūra ir pamats modeļa pārveidei. Salīdzinājumā ar 2019. gadu, ieņēmumi Ukrainā palielinājušies par 746 tūkst. EUR un Ukrainas īpatsvars Grupas ieņēmumos sasniedza 9.4%.

 1. gadā vairāki notikumi Krievijas zāļu tirgū ietekmēja Grupas finanšu rezultātu. 2020. gadā “Olainfarm”kā ilgtermiņa ieguldījumu izveidoja meitas uzņēmumu Krievijā, kas no pērnā gada septembra pilnībā nodrošina “Olainfarm” produkcijas veicināšanas aktivitātes Krievijas zāļu tirgū. Tas sniedz vēl precīzāku ieskatu Krievijas zāļu tirgū, pielāgojot “Olainfarm” piedāvājumu atbilstoši klientu prasībām. Aptauja Krievijas zāļu tirgū apliecina, “Olainfarm” ārvalstu tirgu stratēģijas efektivitāti – “Olainfarm zīmolu” atpazīstamība ir palielinājusies, tādējādi dodot stabilu pamatu tālākai attīstībai.
 2. gadā Krievijā tika ieviesta jaunā zāļu verifikācijas un izsekojamības sistēma, mainot ierastos piegāžu grafikus. 2020. gadā bija vērojams Krievijas rubļa vērtības kritums attiecībā pret eiro par 32%, kam bija ietekme uz Olainfarm grupas pārdošanas ieņēmumiem un neto peļņu.
 3. gada beigās tika veiktas papildu ārkārtas piegādes uz Krieviju 6 miljoni EUR apmērā, priekš patēriņa 2020. gadā. Tas samazināja 2020. gada pārdošanas rezultātus Krievijā, salīdzinot ar 2019. gadu.
 4. gada konsolidētā EBITDA ir 25 miljoni EUR, kas ir 17% samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu. EBITDA apjomu ietekmē gan pārdošanas ieņēmumi konkrētos tirgos, gan arī darbības modeļa maiņas, kas rada citādāku izmaksu struktūru nekā vēsturiski ierasts.

Stratēģija “Uz priekšu 2020-2025”

Viens no 2020. gada būtiskākiem notikumiem ir “Olainfarm” stratēģijas “Uz priekšu” apstiprināšana, iezīmējot skaidru vīziju grupas darbībai nākotnē. Stratēģija paredz likt lielāku uzsvaru uz pamatdarbības attīstību, papildinot un attīstot “Olainfarm” produktu portfeli, gan izmantojot iekšējo ekspertīzi, gan veicot jaunu produktu iegādes.

 1. gadā “Olainfarm” saņēma Krievijas Labas ražošanas prakses (Good Manufacturing Practice — GMP) sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma rūpes par kvalitātes sistēmas, tai skaitā, zāļu ražošanas un kvalitātes kontroles prasību uzturēšanu un atbilstību Krievijas noieta tirgum.

Lai gan kopumā Covid-19 ietekme Olainfarm grupai ir neliela, daļa no uzsāktajiem projektiem produktu attīstības jomā ir pārcelti uz 2021. gadu. Pēc Eiropas zāļu aģentūras rekomendācijām, Covid-19 apstākļos nav ieteicams veikt klīniskos pētījumus. Tāpēc Olainfarm grupas kapitālieguldījumu apjoms 2020. gadā bija 9.2 milj. EUR, nesasniedzot prognozēto līmeni. Jāuzsver, ka daļa no projektiem tiek īstenoti ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu.

Pārskata gadā “Olainfarm” sevi pierādīja kā uzticams partneris būtisku kapitālieguldījumu realizācijā. 2020. gadā veikta aukstumstacijas un sadales infrastruktūras modernizācija, kurā ieguldīti vairāk nekā 2,7 miljoni eiro, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 700 tūkstošu eiro apmērā. Šī projekta realizācija nodrošina “Olainfarm” pienesumu zaļās ekonomikas un klimata neitralitātes programmām, prognozētais ietaupījums 1486.563 MWh/gadā un siltumnīcefekta gāzu – CO2 emisiju samazinājums 235.645 t/gadā.

2020. gadā Grupas saimnieciskās darbības naudas plūsma bija 28.5 miljoni EUR, kas ļāvis būtiski uzlabot Grupas finanšu stabilitāti, gan nodrošinot aizdevumu apmaksas, gan izmaksājot 4.5 miljoni EUR dividendēs akcionāriem. “Olainfarm” dividenžu politika paredz, ka “Olainfarm” ik gadu tiecas izmaksāt akcionāriem dividendēs vismaz 20 % no iepriekšējā gada auditētās peļņas.

Prognoze 2021. gadam

 1. gadā “Olainfarm” mātes uzņēmums plāno ieņēmumus 101 milj. EUR apmērā, “Olainfarm” konsolidētie ieņēmumi plānoti 140 milj. EUR, kas ir 14% pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gadu, saskanīgi ar uzņēmuma 5-gadu stratēģiju, sasniedzot divciparu izaugsmi gadu no gada.

“Galvenā stratēģiskā prioritāte 2021. gadam ir izpētes un attīstības stiprināšana. Fokusējamies divos galvenajos virzienos, pirmkārt, jaunu produktu pētniecība un attīstība, kā arī jau izstrādātu produktu iegādē, otrkārt, ieguldījumi tehnoloģijas un ražošanas iekārtu modernizācijā un digitalizācijā. 2020. gadā esam koncentrējuši resursus uz stratēģijas ieviešanu un būtiski pilnveidojuši marketinga pieeju uzņēmuma noieta tirgos. Tas mums šogad ļaus nodrošināt efektīvas un mērķtiecīgas produktu veicināšanas pasākumus, paplašināt produktu klāstu esošajos tirgos un sasniegt prognozēto ieņēmumu apjomu,” uzsver Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Kopumā prognozēts, ka 2021. gadā pētniecības un attīstības izmaksas būs 10% no “Olainfarm” mātes uzņēmuma ieņēmumiem, saskaņā ar stratēģijas mērķiem. Šim virzienam plānoti ieguldījumi 10.2 milj. EUR apmērā, kas tiks novirzītas jaunas darba vides izveidei un iekārtu iegādei, kā arī turpinot ieguldījumus esošo produktu portfeļa pozicionēšanā jaunos ārvalstu tirgos. Prognozēts, ka ne visus pētniecības un attīstības ieguldījumus būs iespējams kapitalizēt, līdz ar to daļēji pētniecības pasākumi ietekmēs 2021. gada peļņas rādītājus.

Saimnieciskās darbības investīcijas Olainfarm grupai 2021. gadā plānotas 13.8 milj. EUR apmērā. Papildus ieguldījumiem tehnoloģijās un ražošanas iekārtu modernizācijā, Grupas prioritātes ir veicināt digitalizācijas un automatizācijas projektus. 2021. gadā iecerēts ieviest gan digitālos risinājumus klientu apkalpošanas pilnveidei, gan modernizēt un digitalizēt pamatdarbības procesus. Kā viens no pirmajiem nozīmīgākajiem soļiem ir laboratoriju vadības informācijas sistēmas ieviešana, kas tiks īstenots vairāku gadu laikā un nodrošinās ne tikai iekšējo procesu efektivitātes uzlabojumus, bet arī atbilstību ar vien pieaugušajām regulatīvajām prasībām.

Sabiedrība plāno 2021. gadu noslēgt ar peļņu 6.5 milj. EUR apmērā, bet konsolidētā Grupas peļņa 2021. gadā plānota 8.6 milj. EUR apmērā. Stratēģijā prognozētos rādītājus Olainfarm plāno sasniegt 2025. gadā.

Par Olainfarm grupu

“Olainfarm”, daļa no Olainfarm grupas, ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā augstas kvalitātes medikamentus un ķīmiskos farmaceitiskos produktus. Uzņēmuma biznesa stratēģija “UZ PRIEKŠU” iezīmē tā vīziju – kļūt par vienu no TOP10 Centrālās un Austrumeiropas ražotājiem līdz 2025. gadam.

Ar gandrīz 50 gadu ekspertīzi Olainfarm grupa piegādā ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus ar pievienoto vērtību vairāk nekā 50 valstīm visā pasaulē. Grupā ietilpst – farmācijas uzņēmums “Olainfarm”, uztura bagātinātāju un medicīnisko iekārtu ražotājs “Silvanols”, elastīgo un kompresijas materiālu ražotājs “Tonus Elast”, aptieku ķēde “Latvijas aptieka”,  veselības aprūpes un diagnostikas centri “DiaMed” un “OlainMed.”

 

Papildu informācija:
Ieva Lapiņa-Ennīte
tel. 29375689
Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

Olainfarm grupa izveido spēcīgu pamatu ilgtspējīgai attīstībai