Jaunumi

Olainfarm Grupa saglabā peļņas prognozi, 9 mēnešu pārdošanas rezultātos īslaicīgs kritums

on December 2, 2020

2020. gadā Olainfarm Grupa stabili turpināja iesākto darbību galvenajos noieta tirgos. 2020. gada deviņos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 28 738 tūkst. EUR, kas ir 232 tūkst. EUR vai 1% vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Latvijas pārdošanas apjoms veido 32% no Grupas kopējiem ieņēmumiem. Realizācijas apjoms Krievijā 2020. gada deviņos mēnešos ir 20 590 tūkst. EUR, kas ir samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gadu, jo iepriekšējā gadā notika būtiskas papildu piegādes, kas bija paredzētas šim gadam.

“Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi ir nesuši dažādus izaicinājumus, taču mēs saprotam, kā tos pārvarēt, un esam apņēmības pilni sasniegt mūsu izaugsmes plānus, ko iezīmē uzņēmuma piecu gadu stratēģija. Kā ilgtermiņa ieguldījumu mēs esam izveidojuši meitas uzņēmumu Krievijā, kas sniedz vēl precīzāku ieskatu medicīniskajā nozarē un ļauj izpētīt tirgu, pielāgojot mūsu piedāvājumu atbilstoši un aktuāli klientu vajadzībām. Ar prieku varu teikt, ka jaunais biznesa modelis Krievijā ir ieviests un mūsu komanda darbojas ar pilnu jaudu,” saka Elena Bušberga, AS “Olainfarm” valdes locekle un izpilddirektore.

  1. gada pirmajos deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 88 893 tūkst. EUR, kas ir 10% samazinājums pret ieņēmumu līmeni pirms gada. Bruto peļņas rentabilitāte 2020. gadā ir 59,2 %, kas ir 1,9 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2019. gada deviņu mēnešu perioda rādītāju 61,1 %.

Grupas EBITDA rādītājs 2020. gada deviņos mēnešos bija 18 130 tūkst. EUR, kas ir par 25 % jeb 6 089 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2019. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte bija20,4 %. Prognozētā Grupas gada peļņa tiek saglabāta iepriekš paziņotajā līmenī, tas ir 11,2 miljonu EUR apmērā.

Grupas finanšu stāvoklis 2020. gada 3. ceturksnī ir stabils. Sekmīga Grupas operacionālā darbība ļāva 2020. gada septembra beigās uzkrāt naudas līdzekļus 29 991 tūkst. EUR vērtībā. Šis ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai mazinātu nenoteiktību pārdošanas tirgos, kā arī nodrošinātu izejvielu piegādi, saglabājot stabilu darbību. Uzkrātie naudas līdzekļi nodrošina iespēju turpināt finansēt ieguldījumus pamatlīdzekļos, kā arī veikt investīcijas pētniecībā –  klīniskajos pētījumos.

2020. gada deviņos mēnešos noslēdzās četru 1. fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, savukārt viena 1. fāzes klīniskā pētījuma īstenošana ir pārcelta uz 2021. gada 1. pusgadu, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ievērojot Eiropas Zāļu aģentūras 2020. gada 20. martā izdotās vadlīnijas klīnisko pētījumu īstenošanai. 2020. gadā notiek četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana. Ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, 3. fāzes klīnisko pētījumu īstenošanu (klīnisko daļu) plānots uzsākt 2021. gadā.

AS “Olainfarm” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi zāļu un ķīmisko farmaceitisko produktu ražošanā. AS “Olainfarm” ir TOP14 ražošanas uzņēmums Centrālajā un Austrumeiropā. Šobrīd AS “Olainfarm” produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Krieviju un citām NVS valstīm, kā arī Eiropas valstīm, Ziemeļameriku, Āziju un Austrāliju. Uzņēmuma darbības pamatprincips ir radīt ilgtspējīgus veselības aprūpes produktus un pakalpojumus, izmantojot uzkrātās ražošanas un pārdošanas zināšanas.

Olainfarm Grupa saglabā peļņas prognozi, 9 mēnešu pārdošanas rezultātos īslaicīgs kritums