Jaunumi

Olainfarm grupas 2019. gadā veiksmīgi uzsāktā pārveide jau uzrāda būtiskus rezultātus

on May 6, 2020
 • 2019. gada laikā Koncerna ieņēmumi sasniedza 137 219 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10 % jeb 12 963 tūkst. EUR.
 • Koncerna tīrā peļņa 2019. gadā bija 23 628 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs.
 • Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt akcionāriem dividendēs 0,32 EUR par akciju.
 • 2020. gadam Koncerns plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā.

Grupas galvenie sasniegumi 2019. gadā:

 • Nodrošināta visas AS “Olainfarm” grupas rentabilitāte, koncentrējoties uz izaugsmes iespēju noteikšanu.
 • Saglabāta produktu konkurētspēja galvenajos noieta tirgos.
 • Līdz ar jaunu produktu ieviešanu tirgū stiprināts produktu portfelis.
 • Ar produktu eksportu dažādota un vairota AS “Olainfarm” klātbūtne dažādos noieta tirgos.
 • Uzlabota finanšu kontrole, un īstenoti izmaksu ierobežošanas pasākumi.
 • Uzlaboti ražošanas procesi, un ieviesti izmaksu kontroles pasākumi.
 • Stiprināta AS “Olainfarm” valde ar diviem augstākā līmeņa profesionāļiem ar starptautisku pieredzi farmācijā.

2019. gadā Koncerna ieņēmumi sasniedza 137 219 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10 % jeb 12 963 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu. Savukārt, bruto peļņa bija 84 807 tūkst. EUR, kas norāda uz 13 % jeb 9 951 EUR pieaugumu, salīdzinot ar 2018. gadu. Bruto peļņas rentabilitāte uzlabojās no 60 % 2018. gadā līdz 62 % 2019. gadā.

Mātes uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā pieauga par 12 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un bija 104 363 EUR. Bruto peļņa palielinājās par 17 %, sasniedzot 69 453 tūkst. EUR. Mātes uzņēmuma bruto rentabilitāte pieauga no 64 % 2018. gadā līdz 67 % 2019. gadā.

Koncerna kopējais apgrozījums 2019. gadā pārsniedza visam 2019. gadam plānoto pārdošanas mērķa rādītāju 133 343  tūkst. EUR par 2,9 % jeb 3 876 tūkst. EUR. Mātes uzņēmuma apgrozījums pārspēja plānu 98 636 tūkst. EUR par 5,8 % jeb 5 727 tūkst. EUR.

Koncerna galvenie noieta tirgi 2019. gadā bija Krievija ar 32 % īpatsvaru (+2 pp), Latvija ar 28 % (–1 pp), Baltkrievija ar 11 % (nemainīgs), Ukraina ar 8 % (–1 pp), Centrālāzijas un ES valstīm ir 8 % īpatsvars (nemainīgs), citas valstis ar 3 % (–1 pp) un Kaukāza valstis ar 2 % (nemainīgs).

Galvenais uzņēmējdarbības segments ir gatavo zāļu formas, ko ražo mātes uzņēmums Olainē. 2019. gadā tika pārdoti medikamenti 80 993 tūkst. EUR vērtībā, kas ir palielinājums par 14 % jeb 10 046 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā pieauga par diviem procentpunktiem līdz 59 %.

“Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi pērn turpināja palielināties. Visvairāk pārdotā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20 %, kas ir par vienu procentpunktu lielāks nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu — Noofen, Neiromidīns, Furamags/Furasols — īpatsvars bija 56 %, kas ir arī ir par vienu procentpunktu vairāk nekā pagājušajā gadā.

Koncerna ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un attīsta SIA “Latvijas aptieka”, un aptieku segmenta ienākumi 2019. gada laikā palielinājās par 7 % salīdzinājumā ar 2018. gadu — līdz 25 427 tūkst. EUR. Uzņēmums regulāri izvērtē tirgus izaugsmes tendences un atsevišķu aptieku darbības rezultātus, un aptieku skaits 2019. gada beigās bija 68. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 19 % apmērā.

Koncerna uzņēmums SIA “Tonus Elast” ražo plašu kompresijas izstrādājumu sortimentu un pārdod tos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī segmenta apgrozījums 2019. gadā bija 8 794 tūkst. EUR, kas ir par 7 % jeb 712 tūkst. EUR mazāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā samazinājās par diviem procentpunktiem līdz 6 %.

Koncerna ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem nodrošina mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas licence. Tā ļauj iepirkt citu ražotāju preces un piegādāt tās SIA “Latvijas aptieka” un citiem sadarbības partneriem. Šī segmenta ieņēmumi no ārpus Koncerna klientiem 2019. gadā bija 5 382 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 2 % jeb 104 tūkst. EUR. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā.

Papildu gatavo zāļu formām mātes uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko pārdot citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā ģeogrāfijā. Segmenta ienākumi 2019. gadā bija par 16 % lielāki nekā 2018. gadā un sasniedz 5 124 tūkst. EUR. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā.

Segmenta, kurā ir apvienoti “Silvanols”, “DiaMed” un “OlainMed” medicīnas iestādes, Baltkrievijas ražošanas uzņēmums “NPK Biotest” un citi, ieņēmumi 2019. gada laikā bija 11 499 tūkst. EUR, un tas ir par 14 % vairāk, salīdzinot ar 2018. gada rezultātu. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 8 % apmērā.

Koncerna EBITDA rādītājs 2019. gadā bija 33 499 tūkst. EUR, kas ir par 66 % jeb 13 271 tūkst. EUR vairāk, salīdzinot ar 2018. gada rezultātu. Mātes uzņēmuma EBITDA 2019. gadā uzlabojās par 91 % un sasniedza 29 256 tūkst. EUR. Savukārt EBITDA rentabilitāte 2019. gadā Koncernam un mātes uzņēmumam bija attiecīgi 24,4 % un 28,0 %.

Koncerna tīrā peļņa 2019. gadā bija 23 628 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 120 % jeb 12 897 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu. Koncerna tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 17,2% , savukārt 2018. gadā radītājs bija 8,6 %.

Mātes uzņēmuma tīrā peļņa 2019. gadā bija 22 239 tūkst. EUR, kas ir par 13 353 tūkst. EUR jeb 150 % vairāk nekā 2018. gadā. Mātes uzņēmuma tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 21,3 %, savukārt 2018. gadā rādītājs 9,6 %.

Koncerna tīrās peļņas prognoze 2019. gadam sākotnēji bija 10 milj. EUR, bet maijā vadība pārskatīja to uz 12,7 milj. EUR. Mātes uzņēmums sākotnēji prognozēja 8,8 milj. EUR un vēlāk to pārskatīja uz 11,5 milj. EUR. Vairāki pozitīvi notikumi veicināja, ka  Koncerna faktiskie rezultāti pārsniedza Koncerna pārskatīto mērķa rādītāju par 86 %, un mātes uzņēmums pārsniedza tā mērķi par 93 %.

Mātes uzņēmums 2019. gadā apstiprināja Dividenžu politiku. Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt dividendēs 20,27 % no mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas par kopējo summu 4 507 224,96 EUR jeb 0,32 EUR par akciju.

2019. gada laikā atbilstoši plānotajam, veikta zāļu vielu pirms-klīnisko un zāļu klīnisko pētījumu īstenošana. Kopumā 2019. gadā ir uzsākta piecu 1.fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, kas ietver pētījumu norises plānošanu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un atļauju saņemšanas pētījumu īstenošanu. Pētījumus plānots noslēgt un saņemt noslēguma atskaites 2020.gada 1.-3. ceturksnī.

Vienlaikus 2019.gadā tika veikta plānošana un sagatavošanās 3.fāzes klīniskajiem pētījumiem divām zāļu formām, kurus plānots uzsākt 2020. gadā. Klīniskā pētījuma īstenošana pētāmajām zālēm perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai tiek uzsākta 2020. gada 1. ceturksnī.

2020. gada laikā kopumā paredzēts veikt būtiskus ieguldījumus klīnisko pētījumu plānošanā, lai 2020. gada 4. ceturksnī – 2021. gada 1. ceturksnī uzsāktu vienu 1. fāzes klīnisko pētījumu un trīs 3. fāzes klīnisko pētījumu realizāciju.

Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” pilnveidos tās stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai attīstībai, uzsvaru liekot uz inovācijām un sinerģiju uzņēmumu grupas kopdarbībā. Otrais izaugsmes veicināšanas veids ir pašreizējā un nākotnes portfeļa, kā arī ģeogrāfiskā mēroga pielāgošana vidēja termiņa un ilgtermiņa iespējām. Vienlaikus AS “Olainfarm” pilnveidos uzņēmējdarbību, dibinot meitas uzņēmumus un pārstāvniecības mūsu galvenajos noieta tirgos, ar mērķi  apliecināt noieta tirgus nozīmību, kā arī uzlabot produktu virzības un darbības pārvaldību.

2020. gadam Koncerns plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. Mātes uzņēmums plāno apgrozījumu 97,3 milj. EUR un tīro peļņu 13,4 milj. EUR apmērā.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

  Koncerns Mātes uzņēmums
  31.12.2019                  31.12.2018        31.12.2019        31.12.2018
  EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000
    AKTĪVS  
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI  
Nemateriālie aktīvi   38 422   36 619   4 181   1 977
Pamatlīdzekļi   42 442   43 697   36 327   37 380
Lietošanas tiesību aktīvi   7 069   –   2 440   –
Ieguldījuma īpašumi   253   3 492   253   289
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   782   983   43 752   46 967
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   88 968   84 791   86 953   86 613
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI  
Krājumi   28 247   25 794   19 765   17 945
Debitori   36 225   34 637   34 506   32 040
Nauda   15 230   2 689   12 965   1 545
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   79 702   63 120   67 236   51 530
KOPĀ AKTĪVS   168 670   147 911   154 189   138 143
 
  PASĪVS  
PAŠU KAPITĀLS  
Akciju kapitāls   19 719   19 719   19 719   19 719
Akciju emisijas uzcenojums   2 504   2 504   2 504   2 504
Rezerves   (12)   (224)   40   40
Nesadalītā peļņa   105 298   83 079    99 657   78 827
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS   127 509   105 078   121 920   101 090
KREDITORI  
Ilgtermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   12 177   1 793   8 308   1 525
Nākamo periodu ieņēmumi   3 194   2 878   3 179   2 852
Kopā ilgtermiņa kreditori   15 371   4 671   11 487   4 377
Īstermiņa kreditori  
Aizņēmumi un nomas saistības   9 568   23 236   8 299   21 696
Parādi piegādātājiem un citas saistības   15 727   14 540   12 007   10 614
Nākamo periodu ieņēmumi   495   386   476   366
Kopā īstermiņa kreditori   25 790   38 162   20 782   32 676
  KOPĀ KREDITORI   41 161   42 833   32 269   37 053
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS   168 670   147 911   154 189   138 143

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

  Koncerns Mātes uzņēmums
  2019 2018 2019 2018
  EUR ‘000        EUR ‘000        EUR ‘000        EUR ‘000        
Ieņēmumi   137 219   124 256   104 363   93 018
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas   (52 412)   (49 400)   (34 910)   (33 453)
Bruto peļņa   84 807   74 856   69 453   59 565
Pārdošanas izmaksas   (30 188)   (37 291)   (20 936)   (28 449)
Administrācijas izmaksas   (26 750)   (24 427)   (22 968)   (20 708)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   2 363   2 559   2 479   1 524
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (7 684)   (1 726)   (7 495)   (1 278)
Asociēto sabiedrību peļņas daļa   81   106   –   –
Dividenžu ieņēmumi no meitas un asociētiem uzņēmumiem   –   –   754   1 004
Finanšu ieņēmumi   2 260   76   2 065   126
Finanšu izmaksas   (924)   (2 788)   (792)   (2 552)
Peļņa pirms nodokļiem   23 965   11 365   22 560   9 232
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (387)   (630)   (321)   (346)
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis   50   (4)   –   –
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA   23 628   10 731   22 239   8 886
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   212   (150)   –   –
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   23 840   10 581   22 239   8 886
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:  
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem   23 840   10 581   22 239   8 886
Nekontrolējošo līdzdalību   –   –   –   –
 
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR   1.68   0.76   1.58   0.63

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Olainfarm grupas 2019. gadā veiksmīgi uzsāktā pārveide jau uzrāda būtiskus rezultātus