Jaunumi

“Olainfarm” grupas darbība 2021. gada 1. ceturksnī pārliecinoši noturīga

on May 28, 2021

“Mēs esam uzsākuši gadu ar mērķtiecīgu virzību, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, un tas redzams arī uzņēmuma finanšu rezultātos. Jaunā mārketinga stratēģija bija dzinējspēks, kas ļāva saglabāt mūsu produktu un pakalpojumu pozīcijas noieta tirgos. Mēs esam apņēmības pilni īstenot stratēģijas mērķus un veicam investīcijas ražošanas, produktu attīstības, IT un digitalizācijas jomās. Mūsu rūpes par pacientiem ar veselības problēmām, kas saistītas ar sāpēm, iekaisumu, sirds un asinsvadu slimībām, garīgo veselību un citām saslimšanām, ir nemainīgas,” uzsver Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Pamatdarbības vide

2021. gada 1. ceturksnī Grupas uzņēmējdarbības vidi joprojām ietekmēja Covid-19 pandēmija — ieviestie ierobežojumi, iedzīvotāju pirktspējas kritums, kas samazināja pieprasījumu pēc precēm zāļu un mazumtirdzniecības segmentā. Tas veicināja Grupas aktīvu darbību, lai sasniegtu noteiktos mērķus un virzītos uz priekšu saskaņā ar apstiprināto ilgtermiņa stratēģiju.

Pretēji vispārīgam apjoma kritumam farmācijas tirgū, “Olainfarm” produktu realizācija turpināja augt, palielinot tirgus daļu 1. ceturksnī ar ievērojamiem rezultātiem Ukrainā, Uzbekistānā, Latvijā, Kazahstānā, Gruzijā un Krievijā. Viens no izaugsmes iemesliem ir jaunā biznesa modeļa veiksmīga ieviešana Ukrainā, Krievijā un Kazahstānā, kā arī profesionāla un labi organizēta mārketinga komanda Latvijā. Neraugoties uz zemiem bezrecepšu zāļu un pārtikas piedevu tirgus rezultātiem 2021. gada 1. ceturksnī, “Olainfarm” produkti ir uzrādījuši spēcīgu pieprasījumu, pateicoties produktu klāsta dažādībai, zīmolu atpazīstamībai un jaunai mārketinga stratēģijai.

Grupa veiksmīgi nodrošina nepārtrauktas preču piegādes visos darbības tirgos. Centrālās nervu sistēmas līdzekļu franšīze (Neiromidīns, Adaptols, Noofen) ar galvenajiem virzītājiem Neiromidīns un Adaptols Krievijā, Latvijā un Uzbekistānā radīja pārdošanas apjomu izaugsmi par 2 124 tūkst. EUR. Palielinātas terapijas dienas neiropātijas un pēc-COVID astēnijas veicināja šo zāļu pieprasījumu. Furamags pārsniedz iepriekšējā gada rezultātu par 922 tūkst. EUR ar sniegumu Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā un Gruzijā. Etacizīns pārsniedz iepriekšējā gada 1. ceturkšņa rezultātu par 985 tūkst EUR.

Finanšu rezultāti

Pārskata ceturksnī Grupas realizācijas apjoms sastādīja 33 499 tūkst. EUR, pārsniedzot 2020. gada rādītāju par 3%. Bruto peļņa sastādīja 18 911 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 524 tūkst. EUR jeb 2,8 %, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitāte pārskata periodā ir 56,5 %, kas ir 0,3 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada rādītāju 56,8 %.

Grupas EBITDA rādītājs 2021. gada trīs mēnešos  bija 7 226 tūkst. EUR, kas ir par 16 % jeb 1 403 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2020. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte sastādīja 21,6 %.

Grupas pārskata perioda neto peļņa sasniegusi 5 149 tūkst. EUR, kas ir 3 036 tūkst. EUR jeb 144 % pieaugums pret iepriekšējā gada rādītāju.

Covid-19 ietekme

Pārskata periodā Grupa turpināja realizēt piesardzības pasākumus gan ražotnē, gan administrācijas un pārdošanas struktūrās, nodrošināja organizatoriskās un higiēnas prasības, iespēju veikt darba pienākumus attālināti, kur darba specifika to atļauj, veikusi informatīvā rakstura un citus pasākumus.

Vairāki Grupas uzņēmumi izmantoja Latvijas valsts sniegtās iespējas saņemt finansiālu atbalstu Covid-19 seku mazināšanai un medicīnas personāla motivēšanai. Kopumā 2021. gada 1. ceturksnī Grupas uzņēmumi ir saņēmuši Latvijas valsts finansiālu atbalstu 85 tūkst. EUR apmērā.

Pandēmijas izplatība ietekmēja Grupas meitas uzņēmumu rezultātus. Mazumtirdzniecībā būtisku pieprasījuma samazinājumu radīja ar likumdošanu noteiktie fizisko apmeklējumu un tirdzniecības platības organizācijas ierobežojumi ambulatorajās iestādēs, tirdzniecības centros.

Visvairāk pieprasījuma izmaiņas izjuta kompresijas izstrādājumu segments, kam produktu klāstā ir preces, kas lietojamas pēc medicīniskām manipulācijām.

Ievērojamu ietekmi rada  pieprasījuma kritums vadošās produktu kategorijas  veselību veicinošo produktu klāstā — produktiem saaukstēšanās simptomu ārstēšanai. Produktu tirdzniecība saaukstēšanās un klepus ārstēšanai samazinās visās valstīs Covid-19 ierobežojumu un zemu akūtu respiratoru vīrusu infekciju (ARVI) sastopamības dēļ 2021. gadā. Lielākajā daļā valstu pieprasījums pēc produktiem pret klepu un saaukstēšanos ievērojami samazinājās, jo tika kontrolēta masku lietošana, un darbs no mājām nozīmēja mazāk fizisku kontaktu starp cilvēkiem. Turklāt galvenā uzmanība bezrecepšu zāļu (OTC) un uztura bagātinātāju jomā tiek pievērsta D vitamīnam, imūnsistēmu atbalstošiem vitamīniem un pretvīrusu preparātiem.

Attīstība un investīcijas

Pārskata periodā veikti ieguldījumi aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas tehnoloģiju izstrādē un jaunu produktu — gatavo zāļu formu izstrādē, tai skaitā Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētā projekta “Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi” un Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” ietvaros.

Pārskata periodā ir veikti ieguldījumi zāļu pirmsklīniskos un klīniskos pētījumos, tostarp ES līdzfinansētā projekta “Zāļu pirmsklīniskie un klīniskie pētījumi” īstenošanā.

2021. gada 1. ceturksnī veikta četru 3. fāzes klīnisko pētījumu plānošana un nepieciešamās darbības pētījumu uzsākšanai, kurus ievērojot ar Covid-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus un riskus klīnisko pētījumu īstenošanā, tika plānots uzsākt 2021. gadā.

2021. gadā uzsākts darbs pie uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācijas projekta — sagatavots un apstiprināts tehniskais uzdevums notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas projekta izstrādei. Šī projekta mērķis ir izveidot jaunu, pilnībā automatizētu, slēgta tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju Olainē.

Pārskata ceturksnī investīcijas galvenokārt veiktas ražošanas, produktu attīstības, IT un digitalizācijas jomā. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi un ekonomiskās sekas būtiski ietekmējuši Grupas iespējas realizēt plānoto investīciju saņemšanu un veikšanu, un daļēji pārcelt to īstenošanu uz otru pusgadu. Kopējās realizētās investīcijas 2021. gada 1. ceturksnī sastādīja 36% no plāna.

 

Papildu informācija:
Ieva Lapiņa Ennīte
Tel. +371 29375689
E-pasts: Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

“Olainfarm” grupas darbība 2021. gada 1. ceturksnī pārliecinoši noturīga