Jaunumi

“Olainfarm” neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats

on November 26, 2021

2021. gada deviņos mēnešos grupas darbību joprojām ietekmēja Covid-19 pandēmija, taču, neraugoties uz to, lielākā daļa no biznesa segmentiem ir parādījuši labu sniegumu.

2021. gada pirmajos deviņos mēnešos lielākais pārdošanas apjoms bija Latvijā, sasniedzot 30 054 tūkst. EUR, kas ir 1 315 tūkst. EUR vai 5 % vairāk nekā tajā pašā periodā iepriekšējā gadā. Pārdošanas apjoms Latvijā ir 30 % no Grupas kopējiem ieņēmumiem.

Otrs lielākais produktu realizācijas apjoms ir Krievijā, kur pārskata periodā sasniegts ir 26 413 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 5 825 tūkst. EUR jeb 28 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savukārt pārdošanas rezultāti Baltkrievijā rezultējās ar 622 tūkst. EUR jeb 5 % samazinājumu pret pērnā gada rezultātu, sasniedzot 10 873 tūkst. EUR. Pieprasījuma kritums Baltkrievijā ir cieši saistīts ar politisko un ekonomisko krīzi, Baltkrievijas rubļa vērtības kritumu pret euro, kā arī 10 % pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medikamentiem sākot ar 2021. gada februāri.

“Ņemot vērā Covid-19 ietekmi uz veselības un farmācijas nozari visā pasaulē, Grupa uzrādīja stabilu darbības rezultātu Latvijas tirgū. Viens no nozīmīgākajiem tirgiem mums ir arī Krievija. Šajā reģionā aktīvi darbojas Grupas meitas uzņēmumi, kas nodrošina tirgus izpēti un pielāgo mūsu piedāvājumu atbilstoši klientu vajadzībām. Līdz šim ieguldītais darbs sniedz labus rezultātu lielākajā daļā Austrumeiropas un NVS valstu – Ukrainā, Tadžikistānā, Turkmenistānā, Uzbekistānā un Gruzijā, taču ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radīto nenoteiktību un ierobežojumus, pieaugošas inflācijas un procentu likmju kāpuma apstākļus, ka arī valūtu kursu svārstības Grupas noietu tirgos, mēs īpašu uzmanību veltīsim šo faktoru potenciālās ietekmes mazināšanai uz darbības rezultātiem nākotnē” stāsta Jānis Buks, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

2021. gada deviņos mēnešos Grupas ieņēmumi sasniedza 99 111 tūkst. EUR, kas ir par 10 218 tūkst. EUR jeb 11,5% pieaugums salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. Bruto peļņa sastādīja 56 730 tūkst. EUR, kas ir pieaugums par 4 140 tūkst. EUR jeb 7,9 %, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Bruto peļņas rentabilitāte pārskata periodā ir 57,2 %, kas ir 2,0 p.p. samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada rādītāju 59,2 %. Nozīmīgākā ietekme uz bruto peļņas izmaiņām ir izmaksu pārklasificēšana starp administrācijas un ražošanas izdevumiem.

“Olainfarm” Grupas pārskata perioda neto peļņa sasniegusi 9 998 tūkst. EUR, kas ir 4 848 tūkst. EUR jeb 94,1% palielinājums pret iepriekšējā gada rādītāju.

 Grupas EBITDA rādītājs 2021. gada deviņos mēnešos bija 16 857 tūkst. EUR, kas ir par 7,0 % jeb 1 269 tūkst. EUR mazāk nekā par tādu pašu periodu 2020. gadā. Grupas EBITDA rentabilitāte sastādīja 17,0 %.

“Olainfarm” Grupas uzņēmumi ražo plaša sortimenta farmācijas un ķīmijas produkciju, pārtikas piedevas, kompresijas izstrādājumus, kosmētikas preces, sniedz medicīnas pakalpojumus, veic zāļu mazumtirdzniecību aptiekās, kā arī vairumtirdzniecībā pārdod citu ražotāju medikamentus.

Grupas galvenie segmenti 2021. gada pirmajos deviņos mēnešos strādāja ar peļņu. Vislielāko peļņu pirms nodokļiem veidoja farmācijas un ķīmijas segments, kas nopelnīja 7 785 tūkst. EUR, vairumtirdzniecībā rādītājs bija 316 tūkst. EUR, mazumtirdzniecībā (aptiekās) tika nopelnīti 647 tūkst. EUR, kā arī citos segmentos peļņa pirms nodokļiem sasniedza 834 tūkst. EUR. Kompresijas materiālu segmentā peļņa pirms nodokļiem sastāda 81 tūkst. EUR.

“Olainfarm” neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats