Ārējo tirgu apgūšana

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings ir viena no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3. prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1. pasākuma “Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” 2.3.1.1. aktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana” apakšaktivitātēm.

Programmas mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs un veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

Darbības programmu regulē Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.582 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”.

AS „Olainfarm” nepārtraukti investē jaunu produktu un pakalpojumu izpētē un attīstīšanā, tādēļ uzņēmumam nozīmīga ir starptautisko tirgu apgūšana, starptautisko sakaru veicināšana, eksporta un uzņēmuma finansiālo rādītāju palielināšana. Viens no būtiskiem veidiem ka realizēt šo mērķi ir dalība starptautiskās izstādēs un konferencēs.

 1. AS “Olainfarm” 2012. gada 16. aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-ĀTS-12-0936 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “AS “Olainfarm” dalība starptautiskajā izstādē “CphI Worldwide 2011” īstenošanu.
 2. AS “Olainfarm”, sadarbojoties ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA)  projektā “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes – dalība farmācijas izstādē “CphI Japan 2012”, piedalījās farmācijas izstādē “CphI Japan 2012”.
 3. AS „Olainfarm” ir noslēgusi 2013. gada 10. maijā līgumu Nr. L-ĀTS-13-1377 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskajā izstādē Brazīlijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 4. AS „Olainfarm” ir noslēgusi 2013. gada 2. jūlijā līgumu Nr. L-ĀTS-13-1532 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskajā izstādē Spānijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 5. AS „Olainfarm” ir noslēgusi 2014. gada 25. martā līgumu Nr. L-ĀTS-14-2013 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskajā izstādē Vācijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 6. AS “Olainfarm” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) projekta “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” organizēta tirdzniecības misija uz Vāciju” īstenošanā. Biedrība “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” ir noslēgusi 2014. gada 23. aprīlī līgumu Nr.L-ĀTA-14-2034 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Biedrības “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” organizēta tirdzniecības misija uz Vāciju” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 7. AS „Olainfarm” ir noslēgusi 2014. gada 13. augusta līgumu Nr. L-ĀTA-14-2316 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskās izstādēs Japānā un Francijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Dalība izstādēs AS “Olainfarm” ir būtiska ekporta tirgu paplašināšanai un produkcijas noieta stiprināšanai, gan piesaistot jaunus partnerus, gan stiprinot saites ar esošajiem.
 8. AS „Olainfarm” 2015. gada 27. martā ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskā tirdzniecības misijā Turkmenistānā (Ašgabatā)”, Nr. L-ĀTA-15-2689,  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 9. 2015. gada 24. martā AS „Olainfarm” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedza Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „AS „Olainfarm” produktu reģistrācija tirdzniecībai Kosovas Republikā un Bosnijas un Hercegovinas Federācijā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/73/039. Projekta mērķis ir sertificēt AS „Olainfarm” produktus tirdzniecībai un izplatīšanai Kosovas Republikā un Bosnijas un Hercegovinas Federācijas teritorijā. AS „Olainfarm” 2015. gada 18. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” produktu reģistrācija tirdzniecībai Kosovas Republikā un Bosnijas un Hercegovinas Federācijā” Nr. L-ĀTA-15-2958  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 430,79, no tām ERAF atbalsta finansējums EUR 17 500,00.
 10. 2015. gada 3. augustā AS „Olainfarm” ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3133 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „AS „Olainfarm” dalība starptautiskā tirdzniecības misijā Karāči (Pakistānā)” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 253,17, no tām ERAF atbalsta finansējums EUR 1 577,21.
 11. 2015. gada 22. septembrī AS „Olainfarm” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedza Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „AS “Olainfarm” dalība starptautiskās izstādēs Spānijā un Krievijā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/065. Projekta mērķis ir veicināt AS „Olainfarm” un tās produkcijas atpazīstamību, attīstīt sadarbību ar potenciālajiem Eiropas un NVS valstu klientiem, veicinot produkcijas noietu un eksporta  pieaugumu.
 12. 2015. gada 2. decembrī AS ”Olainfarm” ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3593 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “AS ”Olainfarm” dalība starptautiskās izstādēs Spānijā un Krievijā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Aktivitātes ietvaros kopējais saņemtais atbalsta finansējums ir 81 497,69 EUR (ERAF).

 

 

eraf

Ārējo tirgu apgūšana