Atbalsts nodarbināto apmācībām

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām ir viena no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3. prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1. pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.1. aktivitātes “Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, tai skaitā nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” aktivitātēm.

Aktivitātes mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos, nodrošinot pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanu, sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 328 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

Šie projekti tika organizēti partnerībā – biedrības organizē apmācības uzņēmējiem, kas ir projektu partneri.

 

esf_logo    

Atbalsts nodarbināto apmācībām