Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011. gada 6. janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”, projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu. Informāciju par LAĶĪFA iespējams skatīt: https://www.lakifa.lv/lv/.

Projekta mērķis ir ar uzņēmumu tiešu dalību savu nodarbināto kvalifikācijas celšanai nozarei svarīgās jomās, izveidot uz zināšanām un pieredzi balstītu cilvēkresursu bāzi Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādejādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir LAĶĪFA, kura 2009.-2010. gadā veiksmīgi īstenojusi ESF finansētu nozares darbinieku apmācību projektu par kopējo summu 473 681,14 EUR (332 905,00 LVL). LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk nekā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar AS „Olainfarm”.

Projektā plānots organizēt apmācības šādās jomās: ražošanas inženierzinības un vadība, datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.

 

2013. gadā AS „Olainfarm” ir piedalījusies šādās apmācībās:

 1. “Riska – ieguvumu samēra noteikšana Farmakovigilancē” (Benefit/Risk Management Training Course) 09.-10.01.2013.
 2. “Licences īpašnieka pienākumi, farmaceitisko produktu izlaišana ES un citos reģionos” (Responsibilities of manufacturing authorization holder (MAH) and release of pharmaceuticals in EU and other regions) 13.-14.03.2013.
 3. “Loģistikas un piegādes ķēžu vadība” (Logistics and Supply Chain Management) 08.-09.05.2013.
 4. “Jaunākās LPR prasības kvalitātes nodrošināšanā” (The newest GMP EU and FDA requirements for Quality Assurance) 04.-05.06.2013.
 5. “Reģistrācijas medicīniskās dokumentācijas sagatavošana” (Medical Writing) 02.-04.07.2013.
 6. “Augsti aktīvu vielu un zāļu ražošanas tehnoloģiju izstrāde un ražošana” (Development of Technology and Manufacture of Highly Potent APIs and Dosage Forms) 04.-05.09.2013.

 

2014. gadā AS „Olainfarm” ir piedalījusies šādās apmācībās:

 1. GMP seminārs „Warehouse management and procurement processes in Pharma” 15.-16.01.2014.
 2. „Generic Drug Approvals” 19.-20.03.2014.

 

2015. gadā AS „Olainfarm” ir piedalījusies šādās apmācībās:

 1. „Drošības stratēģija klīniskos pētījumos un jaunu zāļu izveidē” (Monitoring safety in clinical trials and drug development) 04.-05.02.2015.
 2. „Modernā Eiropas likumdošana zāļu reģistrācijas jautājumos” (Advanced European Regulatory Affairs) 11.-13.02.2015.
 3. „Jaunākās ES prasības daudzfunkcionālo jeb multi-produktu iekārtu izmantošanai farmaceitiskajā ražošanā” (The new EU requirements for use of multipurpose equipment) 24.-25.02.2015.
 4. „Izejvielu (AFV un palīgvielas) kvalitātes kontrole” (Quality Control of Raw Materials (APIs and Axicipients)) 26.-27.02.2015.
 5. „Saistību izprašana, strādājot par kvalificēto personu” (QP Education  Course) 05.-06.03.2015.
 6. „Granulācija process pseidošķidrā slānī” (Fluidized bed processing) 10.-12.03.2015.
 7. „Praktiskā pieeja pie „ieprojektētās kvalitātes” (QbD) farmaceitisko procesu izpētē, attīstībā un ražošanā” (Practical Approach to Quality by Design (QbD) for Pharmaceutical Process Research, Development and Manufacturing) 10.-12.03.2015.
 8. „Reģistrācijas dokumentācija, Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikāts un aktīvās farmaceitiskās vielas pamatlieta” (CTD, CEP and Active Substance Master File) 24.-25.03.2015.
 9. „Labas prakses ieviešana/vadīšana kvalitātes kontroles laboratorijās” (ECA, QC Compliance Manager) 25.-27.03.2015.
 10. „Tīrīšanas validācija” (ECA, Cleaning validation) 15.-16.04.2015.
 11. „Praktiskā statistika analītisko laboratoriju vajadzībām” (Practical Statistical Tools for Analytical Laboratories, ECA) 16.-17.04.2015.
 12. „Vides monitorings” (ECA, Environmental Monitoring) 05.-06.05.2015.
 13. „Reģistrācijas dokumentācijas farmaceitiskās un kvalitātes sadaļu izpratne un sagatavošana” (Understanding and Preparing the Quality and Pharmaceutical Module of the Global CTD Dossier) 11.-13.05.2015.
 14. „Industriālie riski” 14.-29.05.2015.
 15. „Vides pārvaldības sistēmas audits”  (18.09.2015., 24.09.2015., 25.09.2015.)

 

esf_logo

Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības