Augstas pievienotās vērtības investīcijas ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai AS “Olainfarm”

2014. gada 13. augustā AS „Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0160 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/072 „Augstas pievienotās vērtības investīcijas ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai AS „Olainfarm”” īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta))

Projekta ietvaros iegādātas iekārtas, kas tiek lietotas AS „Olainfarm” ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai. Šie ieguldījumi veicinās farmācijas produktu ar augstu pievienoto vērtību ieviešanu turpmākajos gados un kopējo nozares attīstību.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 672 298,73 EUR, no tām atbalsta finansējums –  1 118 472,18 EUR.

Projekts īstenots līdz 2015. gada 15. novembrim.

Projekta hronoloģija:

 • 2014. gada 4. aprīlī AS „Olainfarm” Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūru, ar iepirkuma priekšmetu: ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai paredzēto iekārtu piegāde, montāža, nodošana ekspluatācijā un darbinieku apmācība. Informāciju par iepirkumu skatīt šeit: https://pvs.iub.gov.lv/show/355612
 • 2014. gada 7. maijā AS „Olainfarm” saņēma pozitīvu pirms līguma pārbaudes rezultātu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.
 • 2014. gada maijā un jūnijā tika noslēgta iepirkuma procedūra un paziņoti uzvarētāji, par ko saņemts pozitīvs atzinums no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2014. gada 8. augustā. Informāciju par iepirkumu skatīt šeit: www.iub.gov.lv.
 • 2014. gada augustā bija noslēgti visi iekārtu piegāžu līgumi un tika veikti maksājumi par iekārtām, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
 • 2014. gada 27. oktobrī AS “Olainfarm” saņēma pozitīvu atzinumu par noslēgtajiem projektā Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/072 paredzēto iekārtu piegāžu līgumiem.
 • 2014. gada decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstīja AS „Olainfarm” ierosinātos grozījumus līgumā Nr. L-APV-14-0160, līdz ar to tika saņemts avansa maksājums 1 001 967 EUR jeb 89.58% no atbalsta finansējuma, no kura 1 001 967 EUR ir ERAF finansējums.
 • 2015. gada 4. februārī tika saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmums, ka 1. Starpposma maksājuma pieprasījumā tiek apstiprinātas attiecināmās izmaksas 754 490,60 EUR apmērā, no kurām 213 419,97 EUR ir ERAF finansējums. Līdz ar to tika dzēsta daļa no 2014. gada 8. decembrī AS „Olainfarm” izmaksātā avansa.
 • 2015. gada 10. aprīlī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veica projekta ieviešanas pārbaudi tā īstenošanas vietā (AS „Olainfarm”).
 • 2015. gada 13. aprīlī AS „Olainfarm” saņēma pārbaudes vērtējumu: rezultāts pozitīvs un bez konstatētām atkāpēm no projekta īstenošanas nosacījumiem.
 • 2015. gada aprīļa beigās ir piegādāti vairāk nekā 95% no projektā plānotajām iekārtām, iekārtu piegāde turpinās. Notiek iekārtu testēšana un to uzstādīšanas/montāžas darbi.
 • 2015. gada 29. jūlijā tika saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmums, ka 2. Starpposma maksājuma pieprasījumā tiek apstiprinātas attiecināmās izmaksas 1 880 221,06 EUR apmērā, no kurām 625 707,21 EUR ir ERAF finansējums. Līdz ar to tika dzēsta daļa no 2014. gada 8. decembrī AS „Olainfarm” izmaksātā avansa.
 • 2015. gada oktobrī visu iekārtu uzstādīšanas un montāžas darbi ir noslēgušies, iekārtas nodotas ekspluatācijā.
 • 2015. gada 13. novembrī LIAA iesniegts noslēguma pārskats.
 • 2016. gada 16. februārī tika saņemts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmums par atbalsta finansējuma izmaksu.
 • Projektā kopējais saņemtais atbalsta finansējums veido 1 110 807,97 EUR (ERAF).

 

eraf

Augstas pievienotās vērtības investīcijas ķīmisko un tehnoloģisko procesu būtiskai uzlabošanai AS “Olainfarm”