Augstas pievienotās vērtības investīcijas nitrofurānu zāļu ražošanā

2012. gada 15. augustā AS „Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. L-APV-12-0039 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/12/02/049 „Augstas pievienotās vērtības investīcijas nitrofurānu zāļu ražošanā” īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (2. kārta))

Projekta ietvaros veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas AS „Olainfarm” struktūrvienībā „Nitrofurānu zāļu ražošanas iecirknis”, iegādājoties nepieciešamās iekārtas un veicot ēkas rekonstrukciju, pārbūvējot to par nitrofurānu zāļu ražošanas iecirkni.

Projekta ietvaros veikti ieguldījumi esošajos nitrofurānu rindas produktos (Furamags, Furagīns, Furadonīns), kā arī jauna nitrofurānu rindas produkta izstrādē.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 598 280,78 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 7 263 439,85 EUR un plānotais publiskā finansējuma apmērs ir 2 542 203,94 EUR.

Projekts īstenots no 2012. gada 15. augusta līdz 2015. gada 15. janvārim.

Projekta hronoloģija:

 • Līdz 2013. gada maijam notika iepirkuma procedūras veikšana būvdarbiem un iekārtām. 28.03.-30.04.2013. tika izsludināts Būvniecības iepirkums Centrālā siltummezgla ēkas rekonstrukcija par nitrofurānu ražošanas iecirkni. Informācija par iepirkumu IUB mājas lapā www.iub.gov.lv.
 • 25.02.-19.03.2013. tika izsludināts iekārtu iepirkums šādās kategorijās: „Analītiskās iekārtas”, „Mazo sēriju ražošanas iekārtas”, „Lielo sēriju ražošanas iekārtas” un „Ražošanas iekārtas (substancei)”. Informācija par iepirkumu IUB mājas lapā www.iub.gov.lv.
 • 2013. gada 17. jūnijā tika noslēgts līgums  par Centrālā siltummezgla ēkas rekonstrukciju par nitrofurānu ražošanas iecirkni.
 • Līdz 2013. gada jūlijam tika noslēgti 22 līgumi par 53 iekārtu vienību iegādi, piegādi un montāžas procesu nodrošināšanu.
 • 2014. gada aprīlī tika apstiprināts un izmaksāts atbalsta finansējums 904 040,02 EUR apmērā.
 • 2014. gada jūnijā tika izbūvētas tīrās telpas nitrofurānu ražošanas iecirkņa pirmajā stāvā un ievilktas gandrīz visas nepieciešamās komunikācijas.
 • 2014. gada 14. augustā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veica projekta pārbaudi tā īstenošanas vietā.
 • 2014. gada septembrī ir pabeigti celtniecības darbi.
 • 2014. gada 2. oktobrī tika apstiprināts un izmaksāts atbalsta finansējums 862 007.99 EUR apmērā.
 • 2015. gada 13. janvārī ar Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa dalību tika svinīgi atklāta AS “Olainfarm” jaunā gatavo zāļu ražotne. Tā sastāv no nitrofurānu zāļu ražošanas iecirkņa, gatavo zāļu mazo sēriju ražošanas iecirkņa un gatavo zāļu formu izstrādes laboratorijas.
 • 2015. gada 19. janvārī AS „Olainfarm” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai iesniedza Noslēguma pārskatu par projekta īstenošanu.
 • 2015. gada 30. martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra veica Eiropas Savienības fonda Projekta pārbaudi tā īstenošanas vietā (AS „Olainfarm”). 2015. gada 7. aprīlī AS „Olainfarm” saņēma pārbaudes vērtējumu: rezultāts pozitīvs un bez konstatētām atkāpēm no projekta īstenošanas nosacījumiem.
 • 2015. gada 16. aprīlī tika apstiprināts un izmaksāts atbalsta finansējums 775 944,28 EUR apmērā.

Kopumā projektā saņemtais publiskā finansējuma apmērs ir 2 541 992.29 EUR (ERAF).

 

eraf 

Augstas pievienotās vērtības investīcijas nitrofurānu zāļu ražošanā