Fenibuta pusproduktu iecirkņa modernizācija

2014. gada 25. martā AS „Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0069 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/13/03/102 „Fenibuta pusproduktu iecirkņa modernizācija” (turpmāk – projekts) īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” trešās kārtas ietvaros. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (3. kārta))

Projekta ietvaros veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas AS „Olainfarm” struktūrvienībā „Fenibuta pusproduktu iecirkņa modernizācija”, iegādājoties nepieciešamās jaunās iekārtas un veicot telpu remontu, paplašinot Fenibuta pusprodukta zāļu ražošanas iecirkni un ieviešot ražošanā jaunu augstas pievienotās vērtības produktu.

Projekta ietvaros veikti ieguldījumi Fenibuta pusproduktu izstrādē un jauna produkta gatavo zāļu formu ieviešanai ražošanā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 1 931 138,33 EUR apmērā. No tām projekta attiecināmās izmaksas plānotas 894 687,57 EUR un publiskā finansējuma apmērs plānots 223 671,89 EUR.

 

Projekta hronoloģija:

2013. gada 13. decembrī AS „Olainfarm” Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūru, ar iepirkuma priekšmetu: Farmaceitiskā pusprodukta ražošanas iekārtu komplekta piegāde, montāža, nodošana ekspluatācijā un darbinieku apmācība. Informāciju par iepirkumu skatīt šeit: https://pvs.iub.gov.lv/show/343524.

2013. gada 18. decembrī AS „Olainfarm” saņēma pozitīvu pirms līguma pārbaudes rezultātu no LIAA.

2014. gada 14. februārī AS „Olainfarm” Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēja paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Informāciju par iepirkumu skatīt šeit: www.iub.gov.lv.

2014. gada 24. februārī AS „Olainfarm” Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēja paziņojumu par atkārtotu iepirkuma procedūru par Ražošanas iekārtām (farmaceitiskajam pusproduktam) 6. cehs. Informāciju par iepirkumu skatīt šeit: https://pvs.iub.gov.lv/show/349969.

2014. gada martā tika noslēgta iepirkuma procedūra un paziņoti uzvarētāji, kā arī noslēgti visi iekārtu piegāžu līgumi, par ko saņemts pozitīvs atzinums no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

2014. gada septembrī notika telpu remonta darbi 6. korpusā, oktobrī tika paredzēts uzsākt remonta darbus 4. korpusā. Tika veikti maksājumi par iekārtām, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

2014. gada decembrī veikti pēdējie maksājumi piegādātājiem par iekārtu piegādi.

2015. gada janvārī pabeigti vienkāršotie remontdarbi 4. un 6. ražošanas korpusos, nodrošinot telpu atbilstību „Labas ražošanas prakses” prasībām.

2015. gada janvārī piegādātas visas projektā plānotās iekārtas.

2015. gada martā daļa iekārtu nodotas ekspluatācijā.

2015. gada 15. septembrī LIAA iesniegts noslēguma pārkats.

2015. gada 16. decembrī tika apstiprināts un izmaksāts atbalsta finansējums. Projektā kopējais faktiski saņemtais atbalsta finansējums veido 202 681.56 EUR (ERAF).

 

eraf 

Fenibuta pusproduktu iecirkņa modernizācija