Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā – ir viena no Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.2. pasākuma “Inovācijas” 2.1.2.2. aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” apakšaktivitātēm.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanu ražošanā.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2008. gada 12. augusta noteikumi Nr. 658 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2. aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2. apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā””.

 

eraf  

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde