Klasteru programma

AS „Olainfarm” sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA) Farmācijas un saistīto nozaru klastera projekta īstenošanā.

LAĶĪFA 2012. gada 12. septembrī noslēdza līgumu Nr.L-KAP-12-0005 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par „Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski-tehnoloģiskās infrastruktūras metodi” projekta īstenošanu līdz 2015. gadam.

Klastera programmas mērķis ir veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādējādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 788 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti „Klasteru programma”.

 

eraf

Klasteru programma