Cehu transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija AS “Olainfarm”

2012. gada 28. decembrī AS „Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.1/52 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību Vides investīciju fondu par projekta „Cehu transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija AS „Olainfarm”” īstenošanu.

Projekta mērķis ir ražošanas kompleksa energoapgādes sistēmas modernizācija, būtiski samazinot elektroenerģijas zudumus ražošanas procesā, tādējādi sasniedzot kopējo CO2 emisiju samazinājumu 99029,84 kg CO2/gadā un attiecību starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma radītāju un projektam pieprasītā finanšu instrumenta finansējumu 0,701 kg CO2/lati.

Projekts tika īstenots līdz 2013. gada 30. aprīlim.

Projekta kopējās izmaksas ir 563 457,24 EUR. No tiem saņemtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums ir 200 910,52 EUR.

 

Projekta hronoloģija:

  • 2013. gada 3. janvārī projekta ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra par Cehu transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju AS „Olainfarm”.
  • 2013. gada martā elektrotransformatoru un 7 apakšstaciju zemsprieguma sadaļu nomaiņa ar jaunām energoefektīvām transformatoru apakšstacijām notiek atbilstoši plānotajam un noslēgtajam līgumam.
  • 2013. gada maijā projekta Nr. KPFI-15.1/52 īstenošana ir pilnībā pabeigta un projekta mērķis ir sasniegts.

KPFI_logo_CMYK_vert-496x525

Cehu transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija AS “Olainfarm”