Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti AS “Olainfarm” 2. un 4. ražošanas korpusā

2011. gada 16. martā AS „Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. KPFI-6/5 ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti AS „Olainfarm” 2. un 4. ražošanas korpusā”.

Projekta mērķis ir kompleksu pasākumu veikšana divās AS „Olainfarm” rūpnieciskās ražošanas ēkās, tādējādi sasniedzot kopējo CO2 emisiju samazinājumu 244 505 kg CO2/gadā un kopējo enerģijas ietaupījumu 903,6 MWh/gadā.

Projekts tika īstenots 2011. un 2012. gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 878 246,95 EUR. No tiem saņemtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums ir 314 325,65 EUR.

Projekta hronoloģija:

  • 2011. gada 3. augustā projekta ietvaros noslēdzās iepirkuma procedūra par AS „Olainfarm” 4. ražošanas korpusa vienkāršoto renovāciju, uzlabojot tā energoefektivitāti.
  • Līdz 2012. gada 31. augustam projekta Nr. KPFI-6/5 ietvaros plānotie būvdarbi 4. ražošanas korpusā ir pabeigti, kā arī plānots uzsākt apgaismojuma nomaiņu 2. un 4. ražošanas korpusā.
  • 2012. gada 30. septembrī projekta Nr. KPFI-6/5 īstenošana ir pilnībā pabeigta un projekta mērķis ir sasniegts.

 

KPFI_logo_CMYK_vert-496x525

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti AS “Olainfarm” 2. un 4. ražošanas korpusā