Ilgtspēja

Mums kā vienam no Baltijas vadošajiem farmācijas uzņēmumam ir būtiska loma ilgtspējīgas uzņēmējdarbības īstenošanā. Ilgtspējīga uzņēmuma attīstība ir mūsu stratēģijas “Uz priekšu 2020.-2025!” pamatā. 

Ilgtspēja ir cieši saistīta ar uzņēmuma pārvaldību. Tā ir ilgtspējīga pieeja gan ražošanas procesiem, rūpējoties par apkārtējo vidi, mūsu darbinieku attīstību, kā arī sociālā atbildība pret dažādām iesaistītajām pusēm. Ņemot vērā farmācijas būtisko lomu veselības aprūpē un cilvēku labklājībā, “Olainfarm” kā nozīmīgu izvirza arī medikamentu pieejamību, produktu atbildību un pacientu drošību.

Ilgtspēja