Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm

Informācija par trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas veidu
Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Ja akciju sabiedrības “Olainfarm” (turpmāk – AS “Olainfarm”) piedāvātais risinājums trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jau pēc noklusējuma satur norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums (piemēram, aizpildot vienu no Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapām), atsevišķas norādes iekļaušana nav nepieciešama.
TRAUKSMES CELĒJA DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA ATRUNA (PDF)

AS “Olainfarm” piedāvā trauksmes celšanas ziņojumu iesniegt,atklājot trauksmes cēlēja identitāti, vai anonīmi (pēc brīvas gribas).

Šaubu vai jautājumu gadījumā var saņemt konsultāciju, vēršoties pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista personīgi vai piesakot konsultāciju, vai elektroniski trauksme@olainfarm.com. Minētajos veidos konsultēties var arī anonīmi.

Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm