Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm

Informācija par trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas veidu
Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Ja akciju sabiedrības “Olainfarm” (turpmāk – AS “Olainfarm”) piedāvātais risinājums trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jau pēc noklusējuma satur norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums (piemēram, aizpildot vienu no Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapām), atsevišķas norādes iekļaušana nav nepieciešama.
TRAUKSMES CELĒJA DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA ATRUNA (PDF)

AS “Olainfarm” piedāvā trauksmes celšanas ziņojumu iesniegt,atklājot trauksmes cēlēja identitāti, vai anonīmi (pēc brīvas gribas).


Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana, atklājot trauksmes cēlēja identitāti

Sagatavojiet ziņojumu, izmantojot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu Lejupielādēt DOCX Lejupielādēt PDF vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

 • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@olainfarm.com un parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; vai nosūtīšanas procesā, izmantojot elektronisko pasta adresi (kontu), kuru AS “Olainfarm” piešķīrusi tikai Nodarbinātajam saziņai ar AS “Olainfarm” un citu darba pienākumu izpildei (Nodarbinātais uzskatāms par identificētu, un AS “Olainfarm” atzīst to par Nodarbinātā iesniegtu, jo piekļuve Nodarbinātā e-pasta kontam iespējama tikai, izejot elektroniskā pasta konta lietotāja identitātes pārbaudi (autentificēšanās));
 • nosūtot pa pastu vai ar cita ārpakalpojuma starpniecību, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm” uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114; uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • iesniedzot AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālistam personīgi;
 • mutiski klātienē pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista, kur pēc Trauksmes cēlēja vārdiem Speciālists Iesniegumu noformē rakstiski, un kopiju izsniedz Trauksmes cēlējam.

Gadījumā, ja Iesniegums skar Iekšējā audita vadītāju vai AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālistu:

 • elektroniski, nosūtot uz elektroniska pasta adresi dataprotection@olainfarm.com, un parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; vai nosūtīšanas procesā, izmantojot elektronisko pasta adresi (kontu), kuru Sabiedrība piešķīrusi tikai Nodarbinātajam saziņai ar Sabiedrību un citu darba pienākumu izpildei (Nodarbinātais uzskatāms par identificētu, un Sabiedrība atzīst to par Nodarbinātā iesniegtu, jo piekļuve Nodarbinātā e-pasta kontam iespējama tikai, izejot elektroniskā pasta konta lietotāja identitātes pārbaudi (autentificēšanās));
 • telefoniski, zvanot uz tālruņa numuru +371 28327856.

Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Aizpildot (Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu Lejupielādēt PDF Lejupielādēt DOCX ), trauksmes cēlējs pieņem zināšanai (apzinās), ka:

 • var tikt apgrūtināta ziņojuma objektīva izvērtēšana un secinājumu izdarīšana, koriģējošu pasākumu ieviešana;
 • AS “Olainfarm” ir tiesības nesniegt iesniedzējam informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
 • AS “Olainfarm” nevarēs nodrošināt iesniedzēja kā trauksmes cēlēja aizsardzību.

Sagatavojiet anonīmu ziņojumu, izmantojot Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

 • tiešsaistē intranet.olainfarm.lv, sadaļā “Trauksmes celšana”;
 • tiešsaistē interneta vietnē www.olainfarm.lv sadaļā par trauksmes celšanu;
 • elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksme@olainfarm.com;
 • nosūtot pa pastu vai ar cita ārpakalpojuma starpniecību, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm” uz adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114 ; uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • iesniedzot AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālistam personīgi;
 • mutiski klātienē pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista.

Gadījumā, ja Iesniegums skar Iekšējā audita vadītāju vai AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālistu:


Šaubu vai jautājumu gadījumā var saņemt konsultāciju, vēršoties pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista personīgi vai piesakot konsultāciju, vai elektroniski trauksme@olainfarm.com (tajā skaitā arī anonīmi).

Trauksmi var celt arī sniedzot informāciju publiski vai vēršoties tieši valsts kompetentajā institūcijā, kurai ir kompetence reaģēt uz pārkāpumu atbilstoši normatīvā akta noteikumiem.

Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm