Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm

Informācija par trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas veidu
Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Ja akciju sabiedrības “Olainfarm” (turpmāk – AS “Olainfarm”) piedāvātais risinājums trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jau pēc noklusējuma satur norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums (piemēram, aizpildot vienu no Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapām), atsevišķas norādes iekļaušana nav nepieciešama.
TRAUKSMES CELĒJA DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA ATRUNA (PDF)

AS “Olainfarm” piedāvā trauksmes celšanas ziņojumu iesniegt,atklājot trauksmes cēlēja identitāti, vai anonīmi (pēc brīvas gribas).


Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana, atklājot trauksmes cēlēja identitāti

Sagatavojiet ziņojumu, izmantojot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu Lejupielādēt DOCX Lejupielādēt PDF vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

 • elektroniski, nosūtot uz AS “Olainfarm” iekšējo trauksmes celšanas elektroniskā pasta adresi trauksme@olainfarm.com un to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; vai nosūtīšanas procesā, izmantojot elektronisko pasta adresi (kontu), kuru AS “Olainfarm” piešķīrusi tikai Sabiedrības nodarbinātajam saziņai ar AS “Olainfarm” un citu amata pienākumu izpildei (Nodarbinātais uzskatāms par identificētu un Sabiedrība atzīst to par nodarbinātā iesniegtu, jo piekļuve nodarbinātā e-pasta kontam ir iespējama tikai, izejot e-pasta konta lietotāja identitātes pārbaudi (autentificēšanās));
 • nosūtot pa pastu, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm”, Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114; uz aploksnes ir tiesības norādīt “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
 • iesniedzot AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālistam personīgi;
 • mutiski/klātienē pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista, kur pēc trauksmes cēlēja vārdiem ziņojums tiek noformēts rakstiski.

Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Aizpildot (Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu Lejupielādēt PDF Lejupielādēt DOCX ), trauksmes cēlējs pieņem zināšanai (apzinās), ka:

 • var tikt apgrūtināta ziņojuma objektīva izvērtēšana un secinājumu izdarīšana, koriģējošu pasākumu ieviešana;
 • AS “Olainfarm” ir tiesības nesniegt iesniedzējam informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
 • AS “Olainfarm” nevarēs nodrošināt iesniedzēja kā trauksmes cēlēja aizsardzību.

Sagatavojiet anonīmu ziņojumu, izmantojot Anonīma trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai arī brīvā formā, iekļaujot visu iepriekš minētajā veidlapā norādīto informāciju, tai skaitā norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, un iesniedziet AS “Olainfarm” šādā veidā:

 • tiešsaistē intranet.olainfarm.lv, sadaļā “Trauksmes celšana”;
 • tiešsaistē interneta vietnē www.olainfarm.lv;
 • elektroniski, nosūtot uz Sabiedrības iekšējo trauksmes celšanas elektroniskā pasta adresi trauksme@olainfarm.com;
 • nosūtot pa pastu, adresējot vēstuli akciju sabiedrībai “Olainfarm” uz juridisko adresi Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV- 2114 (juridiskās adreses maiņas gadījumā tā ir publiski pieejama www.lursoft.lv); uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;


Šaubu vai jautājumu gadījumā var saņemt konsultāciju, vēršoties pie AS “Olainfarm” Iekšējā audita Biznesa ētikas atbilstības speciālista personīgi vai piesakot konsultāciju, vai elektroniski trauksme@olainfarm.com. Minētajos veidos konsultēties var arī anonīmi.

Trauksmes celšanas kārtība AS Olainfarm