Vides aizsardzības politika

AS “Olainfarm” vides un klimatam draudzīgas energopolitikas mērķis ir pastāvīgi samazināt uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz vidi, paaugstināt energoefektivitāti un nodrošināt uzņēmuma darbības atbilstību vides un enerģētikas nozares likumdošanas prasībām.

Vides un energopolitika tiek integrēta visās mūsu uzņēmuma darbības jomās. Īpaši lielu uzmanību pievēršam AS “Olainfarm” personāla apmācībai par vides aizsardzību un energoefektivitāti. Uzņēmums ir saņēmis A kategorijas atļauju un Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju un strādā saskaņā ar to nosacījumiem.

ISO_14001_2015_Energopapl_MK_2016-2019_LV

Vides-un-energopolitika_LV_2017

Kontakti
Sandra Krivmane
Tehniskā departamenta direktora vietniece
Tālr.: + 371 67013784
E-pasts: skrivmane@olainfarm.lv

Vides aizsardzības politika