Vadība

AS „Olainfarm” strādā pēc NASDAQ OMX fondu biržas izstrādātajiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot uzņēmuma darbību un pārvaldību visu akcionāru interesēs un sekmējot tā vērtības pieaugumu.

Ar savlaicīgu un pietiekamu informācijas plūsmu AS „Olainfarm” veicina investoru, sadarbības partneru, klientu un plašākas sabiedrības informētību un izpratni par uzņēmuma darbību un pārvaldību.

Vadība