Padome

AS „Olainfarm” padomi ievēlē akcionāru sapulce uz pieciem gadiem.

2021. gada 17. jūnijā AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē iecelta padome.

 

Padomes locekļi:

Juris Bundulis

No 2012. līdz 2020. gadam AS ”Grindeks” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis ķīmijas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē.

J.Bundulim nepieder AS “Olainfarm” akcijas.

Citās kapitālsabiedrības akcijas/kapitāla daļas nepieder.

 

Andrejs Leibovičs

Kopš 2015. gada AS “RECIPE PLUS” padomes priekšsēdētāja vietnieks, kopš 2021. gada maija ieņem AS  “RECIPE PLUS” padomes priekšsēdētāja amatu. Ieguvis Inženiera – elektriķa kvalifikāciju Rīgas Politehniskajā Institūtā.

A.Leibovičam nepieder AS” Olainfarm” akcijas.

Piederošo kapitāla daļu skaits citās kapitālsabiedrībās:

AS “AB CITY”, 40203174414, pieder 13,77%;

AS “BA TRUST”, 40103993280, pieder 100%.

 

Pēteris Rubenis

Kopš 2014. gada juridiskā biroja “Heidelberga” valdes loceklis. Kopš 2015. gada SIA “Pētera Rubeņa juridiskais birojs” valdes loceklis. Savukārt kopš 2003. gada – sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Ieguvis augstākās izglītības jurista kvalifikācijas Latvijas Universitātē.

P.Rubenim pieder 20 (divdesmit)  AS” Olainfarm” akcijas.

Piederošo kapitāla daļu skaits citās kapitālsabiedrībās:

SIA “Tērbatas 4-11”, 40103959558, pieder 100%;

SIA “Pētera Rubeņa juridiskais birojs”, 40103878257, pieder 100%.

 

Sandis Petrovičs

No 2011. līdz 2019. gadam ZAB “TRINITI” zvērināts advokāts un partneris. No 2019. gada līdz 2021. gada jūnijam ZAB “TGS Baltic” zvērināts advokāts un partneris. Ieguvis jurista diplomu Latvijas Universitātē.

S.Petrovičam nepieder AS” Olainfarm” akcijas.

Citās kapitālsabiedrības akcijas/kapitāla daļas nepieder.

 

Irina Maligina

Kopš 2018. gada “Olfim” OU un “Valērija Maligina fonds” valdes priekšsēdētāja. AS “Olainfarm” un tā grupas uzņēmumi ir Irinas darba vieta kopš 2012. gada. 2018. un 2019. gadā bijusi AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētāja vietniece un SIA “Olmafarm” valdes locekle. Apguvusi Starptautiskās vadības (Global Management) maģistra programmu Regent’s Business School Londonā, Lielbritānijā.

Irinai Maliginai netieši pieder 1 097 051 AS “Olainfarm” akcija.

Padome