Personāla politika

Nodarbinātība

AS „Olainfarm” nodrošina atbilstību Labas ražošanas prakses prasībām, drošu un sakoptu darba vidi un modernu aprīkojumu – komunikācijas līdzekļus, darba apģērbu, individuālos aizsardzības līdzekļus, modernākās tehnoloģijas un iekārtas. Ikvienam darbiniekam ir pieejama informācija par „Olainfarm” mērķiem un attīstības plāniem.

Darba samaksa

AS „Olainfarm” piedāvā nozarē konkurētspējīgu darba samaksu atbilstošu darbinieka profesionālajai pieredzei, kompetencēm un ieguldītajam darbam uzņēmuma attīstības veicināšanā. Papildu tiek nodrošināti atvieglojumi un bonusi no „Olainfarm” arodbiedrības (uzņēmumā pastāv koplīgums ar to).

Sociālā politika

AS „Olainfarm” nodrošina darbiniekiem sociālās garantijas, piešķir pabalstus, darbinieku veselības apdrošināšanu, kā arī dažādus atvieglojumus – daļēji dotētu ēdināšanu uzņēmuma ēdnīcā un kafejnīcā, transportu nokļūšanai uz/no darba un apmaksātas brīvdienas.

Apmācības un kvalifikācijas celšana

Visiem darbiniekiem tiek nodrošināta izglītošanās, kas nepieciešama amata kompetenču pilnveidei. To darām, lai veicinātu savu darbinieku un „Olainfarm” konkurētspēju un attīstību. Darbinieku kvalifikācija un kompetences tiek paaugstinātas, lai sagatavotos tālākai karjerai uzņēmumā.  Īpaši strādājam, lai attīstītu darbinieku profesionālās zināšanas.

Atpūta

Komandas saliedēšanai un atslodzei „Olainfarm” regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi – sporta svētki, Ziemassvētku balle, tenisa turnīri, kolektīva dalība maratonos un citi pasākumi, kā arī kopīgas jubileju svinēšanas.

Personāla politika