Pētniecība un attīstība

Viens no AS “Olainfarm” būtiskiem attīstības virzieniem ir jaunu aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu pētniecība un attīstība, gan oriģināliem produktiem, gan patentbrīvām zālēm. Uzņēmums pastāvīgi veic ražošanas procesa un gatavo zāļu formu uzlabošanu, lai atbilstu arvien augošajiem farmācijas kvalitātes standartiem.AS “Olainfarm”  fokusējas uz ražošanas procesu attīstību dažādiem ķīmiskiem starpproduktiem, īpaši izmantojot speciālistu ilggadēji uzkrātās un attīstītās zināšanas adamantāna un hinuklidīna ķīmijā.

Īpašu vietu ieņem optiski aktīvo AFV izpēte, ar kuru gatavo zāļu formām tiek plānots papildināt produktu portfeli.

Uzņēmums veic arī pētnieciskos darbus pēc savu sadarbības partneru un klientu pasūtījumiem, piedāvājot AFV un gatavo zāļu formu līgumpētniecības, attīstības un ražošanas pakalpojumus, kā arī dažādu konsultatīvo un analītisko darbu izpildi:

  • dažādu devu un veidu cieto zāļu formu un pulveru izstrāde, izpēte un ražošana,
  • cieto zāļu formu parametru, tādu kā sairšanas, šķīšanas, nobirzuma un mehāniskās izturības noteikšana, granulātu un pulveru birstamības un sablīvēšanās, vielu kristālu formas noteikšana un analīze,
  • AFV un smalkās organiskās sintēzes ķīmisko produktu iegūšana, tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana atbilstoši jaunākiem zinātnes sasniegumiem, Labas ražošanas prakses prasībām un Eiropas Savienības vadlīnijām,
  • analīžu metožu izstrāde un uzlabošana, aktīvo vielu un gatavo zāļu formu stabilitātes pētījumu veikšana un attiecīgas dokumentācijas sagatavošana jaunu preparātu reģistrācijai un ieviešanai ražošanā,
  • ķīmisko produktu ražošanas procesu mērogošana un mazo produktu sēriju no 0,5 kg līdz 10 kg ražošana gan emaljas, gan stikla reaktoros, kas ļauj veikt procesus agresīvās vidēs un vidēs, kuras nepieļauj kontaktu ar metālu saturošām virsmām.
  • zāļu, uztura bagātinātāju un medicīnisko ierīču reģistrācijas pakalpojumu sniegšana.

 

 

 

 

 

Pētniecība un attīstība