Preklīniskie pētījumi

Lai noskaidrotu zāļu potenciālos farmakoloģiskos efektus un noteiktu toksikoloģisko profilu, ir nepieciešami pētījumi ar dzīvniekiem jeb preklīniskie pētījumi. To rezultāti ļauj prognozēt zāļu iedarbību uz cilvēka organismu.

Mūsu augsti profesionālā komanda plāno un organizē plaša spektra preklīniskos pētījumus gan jaunu molekulu izstrādes procesā, gan jau zināmu zāļu reģistrācijas nodrošināšanai mērķa tirgos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ievērojot Labas laboratorijas prakses (GLP) vadlīnijas.

Esam uzkrājuši lielu pieredzi zāļu farmakoloģiskā profila un toksicitātes (akūtā, hroniskā, genotoksicitāte u.c.) izpētē.

Kontakti

Gita Siliņa
Medicīnas un reģistrācijas departamenta direktore
E-pasts: gsilina@olainfarm.lv

Preklīniskie pētījumi