Jogurt VIVO

Jogurt VIVO

Active substance: Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11

Indications: Renews the microflora of the gastrointestinal tract

Dose and quantity: N15, N30

Pharmaceutical form: Capsules

 

Раздел: .

Jogurt VIVO contains viable lactic acid bacteria.

In order to ensure optimum bacterial viability and efficiency, bacteria contained in Jogurt VIVO are protected with Bio-support technology from Lallemand Inc. It is intended for selection of high-quality bacterial strains and enhancement of their stability. The viability of bacteria determines their activity and efficiency in gastrointestinal tract. From the manufacturing process to the consumer’s intestines, bacteria are exposed to many factors, such manufacturing temperatures and pressure, storage conditions, and effects of peptic acids and bile during digestive processes.

Instructions

www.jogurtolainfarm.com

FOOD SUPPLEMENT

DO NOT REPLACE COMPLETE AND BALANCED NUTRITION

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS

NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

Jogurt VIVO

Aktīva viela: Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11

Indikācijas: Satur dzīvotspējīgas pienskābās baktērijas

Deva un daudzums: N15, N30

Forma: Kapsula

Раздел: .

Jogurt VIVO satur dzīvotspējīgas pienskābās baktērijas.

Lai nodrošinātu optimālu baktēriju dzīvotspēju un efektivitāti Jogurt VIVO sastāvā esošās baktērijas ir aizsargātas
ar Lallemand Inc. izstrādāto Bio-support™ tehnoloģiju augstas kvalitātes baktēriju celmu selekcijai un to stabilitātes uzlabošanai.
No baktēriju dzīvotspējas ir atkarīga to aktivitāte un efektivitāte nonākot kuņģa-zarnu traktā. Sākot ar
ražošanas procesu līdz nokļūšanai zarnu traktā, baktērijām jāpārvar dažādu faktoru iedarbība, piemēram, temperatūra un spiediens ražošanas procesa laikā, glabāšanas apstākļi, kuņģa skābes un žults iedarbība gremošanas procesa laikā.

Lietošanas instrukcija

www.jogurtolainfarm.com

FOOD SUPPLEMENT

DO NOT REPLACE COMPLETE AND BALANCED NUTRITION

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS

NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU

Jogurt VIVO

Активное вещество: Streptococcus thermophilus; Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11

Показания: Содержит жизнеспособные молочнокислые бактерии

Доза и количество: N15, N30

Форма: Капсула

Jogurt VIVO содержит жизнеспособные молочнокислые бактерии.

Чтобы обеспечить оригинальную жизнеспособность и эфективность бактерий, входящие в состав Jogurt VIVO бактерии защищены
разработанной Lallemand Inc. технологией Bio-support™ для селекции высококачественных штаммов бактерий и улучшения их стабильности.
От жизнеспособности бактерий зависит их активность и эффективность после попадания в желудочно-кишечный тракт. Начиная с
процесса производства и до попадания в кишечный тракт бактерии должны преодолеть воздействие различных факторов, например, температуру и давление в процессе производства, условия хранения, действия желудочной кислоты и желчи во время процесса пищеварения.

Инструкция

www.jogurtolainfarm.com

FOOD SUPPLEMENT

DO NOT REPLACE COMPLETE AND BALANCED NUTRITION

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS

NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU