Kvalitātes kontrole un nodrošināšana

 • Kvalitātes politikas izveide, ieviešana un uzturēšana atbilstoši Labas Ražošanas Prakses (GMP) un Starptautiskās Harmonizācijas Konferences (ICH) vadlīnijām
 • Standartprocedūru priekšrakstu izveide un ieviešana
 • Ražošanas iekārtu, kritisko palīgsistēmu un telpu kvalifikācija, kā arī aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) un gatavo zāļu formu (GZF) ražošanas procesu validācija
 • Personāla apmācība GMP jautājumos
 • Pašinspekciju veikšana kvalitātes sistēmas un GMP jomā, kā arī izejvielu un pakalpojumu piegādātāju auditēšana GMP normu uzturēšanas ietvaros
 • Gada kvalitātes pārskatu sagatavošana
 • Izejvielu, starpproduktu un galaproduktu kvalitātes kontrole
 • Analīzes metožu validācija

Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas ir aprīkotas ar mūsdienīgiem analītiskajiem instrumentiem. To starpā ir:

 • AEŠH (UV, MS, LSD, RI)
 • UEŠH
 • GH, GH-MS
 • Pulverveida vielu daļiņu izmēru noteikšanas analizators
 • IS, UV, polarimetrija
 • Šķīšanas testeri (cietām zāļu formām)
 • Autometizētie titratori

Kontakti
Raimonds Terentjevs
Kvalitātes vadības departamenta direktors
tālr.: (+ 371) 67 013 703
e-pasts: rterentjevs@olainfarm.lv

Kvalitātes kontrole un nodrošināšana