Zāļu blakusparādību uzraudzība

Mūsu darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus, tāpēc ikkatrs AS “Olainfarm” medikaments tiek rūpīgi pārbaudīts un izsekots dažādos tā dzīves cikla posmos. Uzņēmuma Zāļu lietošanas drošuma uzraudzības (farmakovigilances) speciālisti  šo uzraudzību nodrošina  gan zālēm, kurām tirgū esam reģistrācijas apliecību īpašnieki, gan zālēm, kuras atrodas izpētes stadijā.

Zāļu lietošanas drošuma informāciju saņemam no veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem un/vai to pārstāvjiem, mūsu pārstāvniecībām, meitas uzņēmumiem, sadarbības partneriem ārvalstīs. Šo informāciju rūpīgi izvērtējam un, nepieciešamības gadījumā, ziņojam Eiropas Zāļu aģentūras zāļu ziņojumu datu bāzei „Eudravigilance” un / vai valstu kompetentajām iestādēm.

Ikdienas un, nepieciešamības gadījumā – ārkārtas zāļu lietošanas drošuma uzraudzības ietvaros Farmakovigilances speciālisti veic sekojošo:

  • apzin jaunus iespējamos riskus, kuri var ietekmēt zāļu lietošanas drošumu un efektivitāti;
  • analizē saņemto zāļu lietošanas drošuma informāciju;
  • izvērtē zāļu lietošanas risku un  zāļu lietošanas ieguvumu samēru;
  • sniedz aktuālu zāļu lietošanas drošuma informāciju valstu kompetentajām iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem, pacientiem, sadarbības partneriem, Uzņēmuma darbiniekiem;

Veselības aprūpes speciālisti, pacienti, to radinieki un ikviens cits interesents var un ir laipni aicināti  ziņot par blakusparādībām, kuras izsaukusi AS “Olainfarm” zāļu lietošana.

Pirms  ziņojuma aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar ZĀĻU BLAKUSPARĀDĪBU ZIŅOŠANAS – FARMAKOVIGILANCES – PRIVĀTUMA ATRUNU, kura pieejama šeit.

Izvēlieties vienu no atbilstošajām ziņojuma formām:

 

Lūdzam aizpildīt ziņojuma formu un nosūtīt to:

Sniegtā informācija tiks izmantota AS “Olainfarm” piekritīgo normatīvajos aktos noteikto farmakovigilances funkciju izpildei, lai apkopotu informāciju par novērotajām blakusparādībām. Šī informācija palīdzēs mazināt un novērst iespējamo ar zāļu lietošanu saistīto risku un tiks izmantota tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tā sasniegšanai nepieciešamajā apjomā. Aicinām ņemt vērā, ka AS  “Olainfarm” darbiniekiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības sazināties ar Jums, lai precizētu ziņojumā minēto informāciju.

Ziņot mums iespējams arī brīvā formā – sk. Mūsu Kontakti

Patiesā cieņā

Dr. Uldis Ārmanis; Mg. sc. sal.

AS „Olainfarm” Par Farmakovigilanci atbildīgā kvalificēta persona

Mūsu Kontakti:

  • Tālrunis: (+371) 67013724
  • Mobilais tālrunis: (+371) 26137761
  • E-pasts: adr@olainfarm.lv
  • Fax: (+371) 67013778
  • Skype: adr_of
  • Whatsapp; Viber: (+371) 26137761

Kontakti datu aizsardzības jautājumos:

Zāļu blakusparādību uzraudzība