Sadarbība

Uzņēmums veic arī pētnieciskos darbus pēc savu sadarbības partneru un klientu pasūtījumiem, tostarp piedāvājot aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) un gatavo zāļu formu līgumpētniecības, attīstības un ražošanas pakalpojumus.

AS “Olainfarm” nodrošina arī dažādu konsultatīvo un analītisko darbu izpildi:

  • dažādu devu un veidu cieto zāļu formu un pulveru izstrādi, izpēti un ražošanu,
  • cieto zāļu formu parametru (sairšanas, šķīšanas, nobirzuma un mehāniskās izturības noteikšana, granulātu un pulveru birstamības un sablīvēšanās, vielu kristālu formas) noteikšanu un analīzi (cieto savienojumu frakciju noteikšanu pēc daļiņu izmēra u.c.),
  • AFV un smalkās organiskās sintēzes ķīmisko produktu iegūšanu, tehnoloģiju izstrādi un pilnveidošanu atbilstoši jaunākajiem zinātnes sasniegumiem, Labas ražošanas prakses prasībām un ES vadlīnijām.
  • analīžu metožu izstrādi un uzlabošanu, aktīvo vielu un gatavo zāļu formu stabilitātes pētījumu veikšanu un attiecīgas dokumentācijas sagatavošanu jaunu preparātu reģistrācijai un ieviešanai ražošanā,
  • ķīmisko produktu ražošanas procesu mērogošanu un mazo produktu sēriju no 0.5 kg līdz 10 kg ražošanu gan emaljas, gan stikla reaktoros, kas ļauj vadīt procesus agresīvā vidē un vidē, kura nepieļauj kontaktu ar metālu saturošajām virsmām.
  • zāļu, uztura bagātinātāju un medicīnisko ierīču reģistrācijas pakalpojumu sniegšanu un tamlīdzīgus pakalpojumus.

Kontakti:

Vadims Ķīsis
Medicīnas un klīniskās izpētes departamenta vadītājs
E-pasts: vadims.kisis@olainfarm.com
Sadarbība