Jaunumi

SIA “OLMAFARM” dezinformē sabiedrību un ignorē tiesas spriedumu

on January 27, 2020

AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulce, kas tika sasaukta likuma noteiktajā kārtībā 24. janvārī plkst. 11.00 (AS “Olainfarm” telpās, Rūpnīcu ielā 5, Olainē) nenotika kvoruma trūkuma dēļ.  AS “Olainfarm” esošā padome un valde turpina darbu.

Šodien, 27. janvārī, publiskajā telpā nonākusī informācija, ka it kā esot ievēlēta jauna padome un veiktas izmaiņas valdes sastāvā, ko izplatījis Pēteris Rubenis, SIA “OLMAFARM” valdes priekšsēdētājs, satur nepatiesu informāciju un uzskatāma par dezinformāciju. 24. janvārī vienīgā likumīgā sapulce tika sasaukta plkst. 11.00, un tā nenotika kvoruma trūkuma dēļ. Jāatzīmē, ka AS “Olainfarm” valdes pienākums ir veikt akcionāru reģistrāciju un klātesošo balsstiesīgo akcionāru skaitu, kas arī tika izdarīts. Par secinājumiem tika paziņots gan klātesošajiem akcionāriem, gan informācija publicēta Nasdaq Riga un izplatīta plašsaziņas līdzekļiem.

Ārkārtas akcionāru sapulcei nebija kvoruma
Jāatgādina, ka akcionāru ārkārtas sapulcei nebija nepieciešamā kvoruma, jo sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 2 978 701 akciju, kurām ir tiesības balsot, t.i., 21,15% no balsstiesīgā kapitāla.

Akcionāru mazākums nevar kļūt par vairākumu
Saskaņā ar uzņēmuma statūtiem akcionāru sapulce nevar notikt, ja tajā netiek pārstāvēts noteiktais akcionāru skaits, kuriem ir tiesības balsot par izsludinātajiem darba kārtības jautājumiem. Lai akcionāru sapulce būtu spēkā esoša, tai ir jānotiek saskaņā ar uzņēmuma statūtiem. Kā iepriekš publiski izskanējis, Zemgales rajona tiesa septembrī apmierināja prasību uz laiku liegt SIA “OLMAFARM” tiesības balsot AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēs līdz strīda atrisināšanai. Tas nozīmē, ka SIA “OLMAFARM” un Pēteris Rubenis, kā valdes priekšsēdētājs, klaji ignorējis šo tiesas spriedumu.

 

Papildu informācija:
Ieva Lapiņa-Ennīte
tel. 29375689
Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

SIA “OLMAFARM” dezinformē sabiedrību un ignorē tiesas spriedumu