Jaunumi

Tieslietu ministrijas ierēdne mēģina iejaukties AS “Olainfarm” pārvaldībā

on January 29, 2020

Pamats uzskatīt, ka SIA “OLMAFARM” apzināti pārkāpusi tiesas noteikto aizliegumu un balsojusi viltus ārkārtas akcionāru sapulcē

AS “Olainfarm” ir aizdomas par Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos Lailas Medinas iejaukšanos uzņēmuma darbībā. Tas secināms pēc SIA “OLMAFARM” publiski sniegtās informācijas, ka Tieslietu ministrija ir iesaistījusies mēģinājumā ietekmēt Valērija Maligina mantinieku un AS “Olainfarm” akcionāru strīdu. Tieslietu ministrijas ierēdne ir sniegusi konkrētam akcionāram – SIA “OLMAFARM” – labvēlīgu atzinumu, kas ļauj ietekmēt uzņēmuma pārvaldību un ministrijas pakļautībā esošu iestāžu, piemēram, Uzņēmuma reģistra, darbu ar mērķi panākt sev vēlamu lēmumu pieņemšanu, ignorējot pārējo akcionāru tiesības un viedokli.

Augstāk minēto apstiprina arī apstāklis, ka lielākais akcionārs, SIA “OLMAFARM”, kam tiesa liegusi balsstiesības, apgalvo, ka Tieslietu ministrija esot izvērtējusi AS “Olainfarm” mantinieku strīda apstākļus, t.sk. tiesvedības procesā esošu civillietu. Tas esot ļāvis Tieslietu ministrijai secināt, ka pēc būtības SIA “OLMAFARM” argumentācija esot pamatota, bet tiesas lēmums AS “Olainfarm” mantinieku strīda ietvaros par balsstiesību izmantošanas aizliegumu ir apšaubāms.

Par šiem faktiem AS “Olainfarm” ir vērsusies ar oficiālām vēstulēm gan Tieslietu ministrijā, gan Uzņēmumu reģistrā (UR).

Tieslietu ministrijas atzinums uzskatāms par rupju likumā Par tiesu varu nostiprinātā tiesu neatkarības principa pārkāpumu un iejaukšanos tiesu darbā. Tā vienlaikus ir arī pilnīga pretēja rīcība Tieslietu ministrijas līdzšinējai nostājai par neiejaukšanos pušu strīdos.

Lai arī Tieslietu ministrija savā atzinumā tieši neatsaucas uz nevienu konkrētu lietu, AS “Olainfarm” ieskatā, tā analizē konkrētu šobrīd tiesvedības procesā esošu lietu. Minēto apstiprina arī fakts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) vērsusies pie Tieslietu ministrijas un lūgusi tai sniegt atbildi saistībā ar AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēm.

No publiski pieejamās informācijas, ko izplatījis Pēteris Rubenis, SIA “OLMAFARM” valdes priekšsēdētājs, izriet, ka tieši Tieslietu ministrijas sniegtais atzinums un FKTK skaidrojums par kvoruma noteikšanu AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēs, ir kalpojis par pamatu akcionāru sapulces noturēšanai Komerclikumā neparedzētā veidā un kārtībā.

Noturēta viltus akcionāru sapulce

Zināms, ka Mārtiņš Tambaks ir Uzņēmumu reģistrā iesniedzis prettiesiskus padomes un valdes grozījumus, apgalvojot, ka ārkārtas akcionāru sapulce it kā notikusi pie teritorijas Rūpnīcu ielā 5, Olainē, plkst. 11.36. Šo sapulci nav sasaukusi uzņēmuma valde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tādējādi, AS “Olainfarm” ieskatā, tā nevar tikt uzskatīta par ārkārtas akcionāru sapulci. AS “Olainfarm” tas ļauj secināt, ka UR iesniegtas viltus ziņas un ārkārtas akcionāru sapulces viltojumi.  Jāatgādina, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai un dokumentu viltošanu Krimināllikuma 272. un 275. pantā ir paredzēta atbildība. Turklāt šāda veida sapulces tiešā veidā aizskar pārējo akcionāru tiesiskās intereses. Jāuzsver, ka 24. janvārī vienīgā likumīgā AS “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulce tika sasaukta plkst. 11.00, un tā nenotika kvoruma trūkuma dēļ.

Šāda nezināma sapulce nav tikusi sasaukta un nav saprotams, kuri AS “Olainfarm” akcionāri ir piedalījušies šajā viltus sapulcē. Komerclikumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā ir noteikta precīza ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas un norises kārtība. Šādu sapulci nav sasaukusi AS “Olainfarm” valde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tādējādi tā nevar tikt uzskatīta par AS “Olainfarm” leģitīmu ārkārtas akcionāru sapulci.

 SIA “OLMAFARM” pārkāpis tiesas aizliegumu

AS “Olainfarm” ir pamats uzskatīt, ka SIA “OLMAFARM”, ir apzināti pārkāpusi tiesas noteikto aizliegumu, un viltus sapulcē balsojusi par visiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Tas pastiprina aizdomas, ka minētās personas ir centušās panākt prettiesiska rezultāta sasniegšanu ar formāli tiesiskiem līdzekļiem, nolūkā pārņemt kontroli pār AS “Olainfarm”. Tāpat AS “Olainfarm” ieskatā, uzņēmumam ir jānodrošina vienlīdzīga akcionāru aizsardzība. No publiski pieejamās informācijas secināms, ka atsevišķi AS “Olainfarm” akcionāri jau ir nosodījuši šādu rīcību, uzskatot to par negodīgu un pretlikumīgu.

Likumdevējs ir skaidri noteicis, kādā kārtībā ir sasaucamas akcionāru sapulces, cita starpā, paredzot visu akcionāru tiesības saņemt paziņojumus par ārkārtas akcionāru sapulci. Neievērojot normatīvajos aktos noteikto sapulces sasaukšanas un norises kārtību, tika liegtas citu akcionāru tiesības piedalīties sapulcē un īstenot normatīvajos aktos noteiktās akcionāru tiesības.

 

Papildu informācija:
Ieva Lapiņa-Ennīte
tel. 29375689
Ieva.Lapina-Ennite@olainfarm.com

Tieslietu ministrijas ierēdne mēģina iejaukties AS “Olainfarm” pārvaldībā