Mūsu apņemšanās

Mūsdienās ikviena ražošanas uzņēmuma pienākums ir videi draudzīgus procesus ne tikai ieviest praksē, bet arī rādīt priekšzīmi un veicināt pozitīvas sistemātiskas pārmaiņas – gan valsts, gan nozares līmenī. AS “Olainfarm” neatlaidīgi turpina samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, jo ētiska attieksme pret vidi un ilgtspējas veicināšana šobrīd, vairāk nekā jebkad pasaules vēsture, nozīmē arī cieņpilnu attieksmi pret apkārtējiem. 

Rūpēs par klientiem “Olainfarm” rada plašas piekļuves medikamentus ar augstu potenciālu indivīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī veselības aprūpes sistēmas slodzes līdzsvarošanā – uzņēmums aug un attīstās, apvienojot plašās 50 gados iegūtās nozares zināšanas ar dziļu izpratni par šībrīža globālo situāciju gan veselības aprūpes, gan vides aizsardzības jomā.

Tikpat būtiska “Olainfarm” ir arī ilgtspējīga un cieņpilna sadarbība ar visiem uzņēmuma darbiniekiem. Uzņēmuma pienākums ir motivēt darbiniekus gan ikdienā, gan ilgtermiņā, tāpēc rūpējamies gan par dāsnu sociālo garantiju un apmācību nodrošināšanu, gan par karjeras izaugsmes iespējām. Tikai kā vienots kolektīvs ar kopīgām vērtībām mēs spējam sniegt labāko viens otram, klientiem un mūsu visu kopīgajai planētai!

Mūsu apņemšanās