Stratēģija

AS “Olainfarm” stratēģija turpmākajos gados paredz biznesa izaugsmi uzņēmuma, nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Pastiprināti pievēršoties pētniecības un attīstības atzaram, uzņēmums plāno katru gadu produktu klāstu papildināt ar jaunām gatavajām formām un aktīvajām vielām. Tādējādi “Olainfarm” ne tikai proaktīvi turpinās iesaistīties veselības aprūpes sistēmas darba situācijas uzlabošanā vietējā un globālā līmenī, bet arī nodrošinās divciparu izaugsmi no gada uz gadu tādos biznesa segmentos kā recepšu un bezrecepšu medikamenti un aktīvās farmaceitiskās vielas.

Ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un jaunas prasmes, kā arī veicinot ražošanu, “Olainfarm” paplašinās savu darbības sfēru Latvijā. Uzņēmuma stratēģijā tiek ņemta vērā un veicināta valsts Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēs noteiktā nepieciešamība pēc Latvijas inovācijas jaudas palielināšanas un tehnoloģiskās bāzes stiprināšanas. 

“Olainfarm” ir vērienīgi plāni starptautiskā līmenī – izvirzīts mērķis līdz 2025. gadam būt starp 10 lielākajiem ražošanas uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā. Uzņēmuma produkti jau šobrīd pieejami gandrīz 60 pasaules valstu noieta tirgos, kur strauji mainīgā un prasīgā globālā vide veselības aprūpes kontekstā pieprasa proaktīvu spējīgāko nozares ražošanas uzņēmumu iesaisti, lai pēc iespējas veiksmīgāk nodrošinātu aizvien plašāku lietotāju piekļuvi medikamentiem, kuri tiem akūti nepieciešami.

“Olainfarm” aktīvi turpina strādāt pie uzņēmuma iekšējās kultūras attīstīšanas un uzturēšanas, lai tajā visos līmeņos valdītu nenogurstošs uzņēmējdarbības gars un “es varu” attieksme. Būtisks ir ikviens darbinieks – gan uzņēmumam, gan ar savu pienesumu un izpratni par notiekošajiem procesiem. Sadarbības pamatā ar katru darbinieku ir cieņa un uz ilgtspēju vērsta pieeja. Komandas darbā dominē atvērtība un efektīva sadarbība, jo tikai tā iespējams ātri un veiksmīgi reaģēt uz nozarē strauji mainīgajiem apstākļiem.

Uzņēmuma misija ilgtermiņā ir cilvēku  dzīves kvalitātes uzlabošana, izstrādājot aizvien jaunus un inovatīvus risinājumus, papildinot produktu klāstu un padarot vitāli nepieciešamos medikamentus aizvien plašāk pieejamus visā pasaulē. Tāpat būtiska ir vērtības radīšana uzņēmumam, kas ļauj veselības aprūpes produktus un pakalpojumus nodrošināt ilgtermiņā, turpinot spēcināt plašās uzņēmumā strādājošo speciālistu zināšanas ražošanas un pārdošanas jomās.

Stratēģija