Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

– Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles
– Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros AS “Olainfarm” realizē trīs pētniecības projektus:

– “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 2022.gada 30. jūnijam
Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022. gada 30.  jūnijam
– “Klīniskie pētījumi zāļu reģistrācijām”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2022. gada 30.  jūnijam.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs