Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs, 4.kārta (Noslēdzies)

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

– Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles
– Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros AS “Olainfarm” realizē trīs pētniecības projektus:

– “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 2022.gada 31. decembrim.
– “Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2022. gada 30.  decembrim;
– “Klīniskie pētījumi zāļu reģistrācijām”, plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2022. gada 30.  decembrim.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs, 4.kārta (Noslēdzies)