Augstas pievienotās vērtības investīcijas

Augstas pievienotās vērtības investīcijas ir viena no ERAF darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1. prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.2. pasākuma “Inovācijas” aktivitātēm.

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Šo darbības programmu regulē Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 817 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”.

AS „Olainfarm” aktivitātes ietvaros īstenoja trīs projektus.

 

eraf

Augstas pievienotās vērtības investīcijas