Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros AS “Olainfarm” īstenos pētniecības projektu “Pētījumi jaunu produktu izstrādei”, projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

Pētniecības projekta ietvaros plānots īstenot vairākus rūpnieciskos pētījumus – aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu tehnoloģiju izstrādes, analītisko metožu izstrādes un validācijas pētījumus, kā arī citus aktīvo farmaceitisko vielu pētījumus. Projekta ietvaros paredzēts īstenot arī eksperimentālās izstrādnes – ražošanas tehnoloģiju izstrādes, kā arī klīniskos pētījumus zāļu reģistrācijām.

Pētniecības projekta īstenošanas termiņš no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 28. februārim.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 1 767 000 euro, tai skaitā 668 000 euro ANM līdzfinansējums.

Projekta ietvaros īstenoto darbu hronoloģija:

Periodā no 01.04.2023. – 30.09.2023.:

1) No pētniecības projekta uzsākšanas ir veikts viens aktīvo farmaceitisko vielu pētījums piemaisījumiem, lai eksperimentāli apstiprinātu vielas īpašības. Pētījumam ir zinātniska un praktiska vērtība un pilnībā atbilst reģistrācijas aģentūru prasībām attiecībā uz parametriem vielas dokumentācijā.

2) 2023. gada otrajā un trešajā ceturksnī norisinājās analītisko metožu izstrādes plānošana, tehniskās specifikācijas sagatavošana, cenu aptaujas veikšana un līgumu slēgšana par pētījumu veikšanu.

3) Pētniecības projekta 2023. gada otrajā ceturksnī tika uzsākta jaunu gatavo zāļu formu tehnoloģiju izstrādes un optimizācijas plānošana, tehniskās specifikācijas sagatavošana 5 produktiem un iepirkuma procedūras izsludināšana.  2023. gada trešajā ceturksnī noslēgušies 5 produktu iepirkumi jaunas gatavās zāļu formas tehnoloģijas izstrādei un pārnesei un uzsākta līgumpētījuma veicēju izvērtēšana.

4) 2023. gada trešajā ceturksnī veikta cenu aptauja monitoringa pakalpojumiem Bioekvivalences pētījumam gatavajai zāļu formai. Noslēgts līgums par pilna servisa Bioekvivalences pētījuma veikšanu gatavajai zāļu formai.

5) Pētniecības projekta 2023. gada ceturtajā ceturksnī plānota eksperimentālās validācijas sērijas ražošana vienai gatavo zāļu formai un validācijas sērijas izstrāde.

Periodā no 01.10.2023. – 31.12.2023.:

6) 2023. gada ceturtajā ceturksnī veikts aktīvo farmaceitisko vielu pētījums, lai noteiktu antibakteriālās jūtības pret pētītajiem produktiem.

7) 2023. gada ceturtajā ceturksnī norisinājās analītisko metožu izstrādes cenu aptaujas izvērtēšana un divu līgumu slēgšana par pētījumu veikšanu.

8) Pētniecības projekta 2023. gada ceturtajā ceturksnī noslēgti 5 līgumi par gatavo zāļu formu tehnoloģiju izstrādi un optimizāciju. Uzsākta darbu izpilde.

9) 2023. gada ceturtajā ceturksnī pabeigts pilna servisa Bioekvivalences pētījums gatavajai zāļu formai. Tiek veikti monitoringa pakalpojumi Bioekvivalences pētījumam.

10) Pētniecības projekta 2023. gada ceturtajā ceturksnī noritēja validācijas sērijas ražošana gatavo zāļu formai – produktam sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai.

Periodā no 01.01.2024. – 31.03.2024.:

11) 2024. gada pirmajā ceturksnī noslēdzās viens analītiskās metodes izstrādes un validācijas pētījums, lai pārbaudītu un apstiprinātu metodi. Vienlaikus, norisinās divi jauni līgumpētījumi.

12) 2024. gadā turpinās gatavo zāļu formu tehnoloģiju izstrāde vairākiem jauniem produktiem.

13) 2024. gada pirmajā ceturksnī saņemts gala nodevums par Bioekvivalences pētījumu gatavajai zāļu formai – jaunam produktam sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai.

14) Notiek izejvielu sagatavošanas, eksperimentālo un validācijas sēriju izstrādes plānošanas darbi jaunam produktam cukura diabēta ārstēšanai.

15) 2024. gada pirmajā ceturksnī veikta cenu aptauja un izvērtēti pretendenti Bioekvivalences pētījumam jaunam produktam cukura diabēta ārstēšanai.

Informācija papildināta 26.04.2024.

Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros