Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs, 2.kārta (Noslēdzies)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim īstenoja projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk – Kompetences centrs) dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1.Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2.Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis bija atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

AS “Olainfarm” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros īstenoja četrus pētniecības projektus:

  1. 2016. gada 1. jūnijā tika uzsākta pētniecības projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros bija plānots veikt zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem un pētījumos iegūt datus par vielu drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos. Projekts tika īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas EUR 1 109 357, tai skaitā EUR 509 189 ERAF finansējums.
  2. 2016. gada 1. septembrī ir uzsākta pētniecības projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt dabīgo vielu izpēti un izstrādāt dabīgu kosmētikas produktu līniju. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas EUR 116 045, tai skaitā EUR 50 769,50 ERAF finansējums.
  3. 2017. gada 15. maijā tika uzsākta pētniecības projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenošana. Projektā bija plānots veikt pētījumu, kura ietvaros tiek izstrādāta jaunu gatavo zāļu formu – pret tuberkulozes līdzeklis. Projekts tika īstenots no 2017.gada 15.maija līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 258 522, tai skaitā EUR 106 640,00 ERAF finansējums.
  4. 2017. gada 15. oktobrī ir uzsākta pētniecības projekta „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”(P20) īstenošana. Projektā plānots veikt pētījumu, kura ietvaros tiks izstrādāta jauna ražošanas tehnoloģija 3-aizvietotu Hinuklidīnu iegūšanai no R-(-)-3-hinuklidinola ražošanas atkritumiem. Projekts tika realizēts līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 90 280,00, tai skaitā EUR 39 070,00 ERAF finansējums.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs, 2.kārta (Noslēdzies)