Dalība projektos

2014. – 2020. gada plānošanas periodā darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” nosaka ES fondu finansējuma ieguldīšanu izvirzītajos mērķos, lai palielinātu un saglabātu pozitīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un Latvijas tautsaimniecību. AS „Olainfarm” šajā plānošanas periodā veic jaunu produktu un jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrādi, zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecību,  infrastruktūras un citu projektu realizēšanu. 

Aktuālie projekti:

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 ietvaros tiek realizēti pētniecības projekti:

– “Zāļu pirms-klīniskie un klīniskie pētījumi”;
– “Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi”;
Klīniskie pētījumi zāļu reģistrācijām”.

AS “Olainfarm” dalība kā sadarbības partnerim Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” ESF projekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros.

Projekts Nr.4.1.1.0/18/A/018 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, pārbūvējot AS “Olainfarm” aukstumstaciju un tās inženiersistēmu” īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Latvijas Investīciju attīstības aģentūras izstrādātās inovāciju vaučeru programmas ietvaros, projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001, AS “Olainfarm” realizējis projektu “Aktīvās farmaceitiskās vielas rūpniecisko pētījumu veikšana”.

eraf

Dalība projektos