Klīniskie pētījumi

Klīniskos pētījumus veic ar mērķi iegūt apstiprinājumu zāļu drošībai un efektivitātei cilvēka organismā.Šie pētījumi ir svarīgs posms zāļu reģistrācijas procesā, kas sniedz pierādījumos balstītus faktus ieguvumu-risku novērtēšanā.

Uzņēmums ik gadu veic dažāda veida klīniskos pētījumus (bioekvivalences, zāļu efektivitātes un drošuma pētījumi) vairākās valstīs saskaņā ar ES un nacionālās valsts likumdošanu, ievērojot Labas klīniskās prakses (GCP) vadlīnijas.

Kontakti:

Vadims Ķīsis
Medicīnas un klīniskās izpētes departamenta vadītājs
E-pasts: vadims.kisis@olainfarm.com
Klīniskie pētījumi