Inovāciju vaučers

AS “Olainfarm” 2020. gada 3. septembrī noslēdza līgumu Nr.VP-L-2020\52 ar Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūru par inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojuma nodrošināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir aktīvās farmaceitiskās vielas rūpniecisko pētījumu veikšana, kuras ietvaros tiks izpētīts un izstrādāts aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanas sintēzes ceļš.

Projekta rezultātā radītais ražošanas sintēzes ceļš būs pamats turpmākiem darbiem aktīvās farmaceitiskās vielas un gatavās zāļu formas izstrādei.

AS “Olainfarm” 2020. gada 12. oktobrī noslēdza pakalpojuma līgumu ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu par pētnieciskā darba veikšanu. Pētījums pabeigts 2021. gada martā un veikts atbilstoši darba uzdevumam.

Projekts realizēts atbilstoši plānotajam īstenošanas ilgumam – 6 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000 bez PVN, tai skaitā EUR 25 000 Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansējums.

Inovāciju vaučers