Saules paneļu parka izbūves projekts

Saules paneļu parka izbūve, piesaistot Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” atbalsta programmas ietvaros  AS “Olainfarm” īsteno saules paneļu parka izbūves projektu atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanai elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

Projekta ietvaros uzņēmuma teritorijā, Rūpnīcu iela 5, Olainē plānots izbūvēt saules paneļu parku, kopumā uzstādot 5400 saules paneļus. Kopējā uzstādīta saules paneļu parka jauda: līdz 3,2MW (2 daļas:  ~1,4MW un ~1,8MW). Plānots saražot saules enerģiju 3 458.6 MWh/gadā (37% no uzņēmuma kopējā gada patēriņa).

Projekta īstenošanas termiņš: 2023. gada aprīlis – 2024. gada jūnijs.
Projekta kopējās izmaksas: 3 560 833,04 euro,
t.sk.  attiecināmās izmaksas: 2 682 837,22 euro,
t.sk.  ANM līdzfinansējums: 882 851,16 euro (AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” aizdevums ar kapitāla atlaidi).  

Informācija papildināta 06.02.2024.

pastedGraphic.png

Saules paneļu parka izbūves projekts