Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” projekta Nr.1.2.1.1/18/A/005 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2020. gada 30. septembrī AS “Olainfarm” noslēdza sadarbības līgumu par pētniecības projekta “Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots veikt 2-3 aktīvo farmaceitisko vielu pētījumus jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrādei, 1 analītiskās metodes izstrādi un validāciju.

Pētniecības projekta īstenošanas laiks no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 190 800,00, tai skaitā EUR 95 400,00 ERAF finansējums.

Projekta “Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi” īstenoto darbu hronoloģija:

 1. 2020. gada 4. ceturksnī tika izstrādāta tehniskā specifikācija un Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā 2020. gada 16. decembrī izsludināta iepirkuma procedūra par līgumpētījuma “Aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanas sintēzes ceļa izstrāde” (1) veikšanu. Līdz 2021. gada 6. janvārim tika saņemti 3 piedāvājumi. Iepirkuma rezultātā 2021. gada 24. februārī noslēgts līgums par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 7 337,00. Informācija par izsludināto iepirkumu un tā rezultātu ir pieejama IUB mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/640078. Pētījums ir noslēdzies. Gala atskaite saskaņota un pieņemta.
 2. Pamatojoties uz tirgus izpēti par līgumpētījumu “Aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanas sintēzes ceļa izstrāde” (2) veikšanu cukura diabēta ārstēšanai, gada 29. martā tika noslēgts līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par kopējo piedāvāto līgumcenu EUR 66 000,00 bez PVN. Pētījums ir noslēdzies. Gala atskaite ir saskaņota un pieņemta.
 3. 2021. gada 2. ceturksnī uzsākta analītiskās metodes izstrādes un validācijas plānošana un iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentācijas sagatavošana. IUB mājas lapā 2021. gada 6. oktobrī tika izsludināta iepirkuma procedūra un 23. novembrī pieņemts lēmums par līgumpētījuma “Analītiskās metodes izstrāde, validācija un aktīvās farmaceitiskās vielas pētījumi” veikšanu. Publikācija IUB mājaslapā pieejama saitē: https://pvs.iub.gov.lv/show/676802. 2022. gada janvārī ar piegādātāju noslēgti sadarbības līgumi, ir uzsākta pētījuma realizācija. 2022. gada pavasarī veikti vairāki hromatogrāfijas testi piemaisījumu noteikšanai, turpinās analītiskās metodes izstrādes darbi.
  2022. gada jūnijā pētījuma ietvaros pēc vairāku testu veikšanas nebija iespējams sasniegt specifikācijā norādīto jutības slieksni. Ir sagatavota atskaite par analītiskās metodes izstrādi, pētījums netiek turpināts.
 4. 2022. gada 1. ceturksnī izstrādāta tehniskā specifikācija un IUB mājas lapā 2022. gada 16. martā izsludināts iepirkums “Aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanas sintēzes ceļa izstrāde un optimizācija (Nr.1/2022)”. Pēc 3 saņemto piedāvājumu izvērtēšanas 2022. gada 8. aprīlī pieņemts lēmums par uzvarētāju. Publikācija IUB mājaslapā pieejama saitē: https://pvs.iub.gov.lv/show/692234. Noritējusi līguma nosacījumu saskaņošana, uzsākts līguma slēgšanas process.
  2022. gada maijā slēgts līgums, pasūtītas izejvielas un uzsākti aktīvās farmaceitiskās vielas sintēzes procesi.
  2022. gada 3. ceturksnī izstrādāta un pabeigta projekta pirmā fāze, uzsākts darbs pie projekta otrās fāzes īstenošanas.
  2022. gada 4. ceturksnī izstrādāta AFV iegūšanas tehnoloģijas gala atskaite. 2022. gada 30. decembrī pētījums ir noslēdzies.
 5. 2022. gada 2. ceturkšņa sākumā sagatavota tehniskā specifikācija un 22. aprīlī publicēts iepirkums par “Aktīvās farmaceitiskās vielas ražošanas sintēzes ceļa izstrāde un optimizācija (Nr.2/2022)” ieviešanu. Publikācija IUB mājas lapā pieejama saitē: https://pvs.iub.gov.lv/show/692456. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. maijs.
  2022. gada maijā noslēgts līgums un pasūtītas izejvielas. Norit aktīvās farmaceitiskās vielas sintēzes process.
  2022. gada rudenī izstrādāta un pabeigta projekta pirmā fāze, uzsākts darbs pie projekta otrās fāzes īstenošanas.
  2022. gada 4. ceturksnī izstrādāta AFV iegūšanas tehnoloģijas gala atskaite. 2022. gada 30. decembrī pētījums ir noslēdzies.

Informācija papildināta 27.01.2023.

Aktīvo farmaceitisko vielu pētījumi