Stipendijas

Veicinot ķīmijas un farmācijas nozaru attīstību, AS “Olainfarm” aktīvi sadarbojas ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, kā arī Latvijas augstskolām projektos, kas vērsti uz studentu un mācībspēku zināšanu un pieredzes paaugstināšanu farmācijas un ķīmijas studiju programmās. AS “Olainfam” ilggadējo partneru vidū ir lielākās Latvijas augstskolas –  Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Atbalstot Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes studentus, jau desmit gadus pēc kārtas tiek piešķirtas AS “Olainfarm” Izcilības stipendijas.

Savukārt sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” AS “Olainfarm” ikgadēji piešķir Solomona Hillera vārdā nosaukto ķīmijas zinātņu balvu  jaunajiem doktoriem par sasniegumiem ķīmijā. Pārliecībā, ka inovācijas iet roku rokā ar ieguldījumu jaunajos talantos, tiek sekmēta arī mācību programmu jaunrade, piešķirot līdzekļus studiju digitalizācijai un moderno tehnoloģiju ieviešanai.

Esot viens no vadošajiem uzņēmumiem Olaines novadā, mēs aktīvi sadarbojamies ar Olaines novada pašvaldību, iesaistoties sporta, kultūras un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumos vietējās kopienās. Tāpat aktīvi sadarbojamies ar atbalsta organizācijām, kas rūpējas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citām iedzīvotāju grupām, kopīgiem spēkiem īstenojot labdarības projektus, kas sekmē sabiedrības labklājību.

Stipendijas