Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2021. gadā

  • Neauditēts konsolidēts starpperioda finanšu pārskats par 2020. gadu – 2021. gada 26. februārī;
  • AS “Olainfarm” auditēts 2020. gada konsolidēts un nekonsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 30. aprīlī.
  • Neauditēts 2021. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 28. maijā;
  • Neauditēts 2021. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 27. augustā;
  • Neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats – 2021. gada 26. novembrī.

Finanšu kalendārs