Akcionāri

AS “Olainfarm” pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 uzrādītāja akcijām, un tās atrodas publiskajā apgrozībā. Katra akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai. Uzņēmumam savas akcijas nepieder, kā arī nav apstiprināta akciju atpirkšanas programma.

Uz 31.12.2020. AS “Olainfarm” bija 1 721 akcionārs, no kuriem 1 530 ir privātpersonas un 191 juridiskās personas, t. sk. nominālie konta turētāji. No kopējā akcionāru skaita Baltijas valstu investori ir 97 %, visvairāk akcionāru ir Latvijas rezidenti, otrajā un trešajā vietā attiecīgi Igaunijas un Lietuvas ieguldītāji.

 

Akcionāri