Valde

Juris Bundulis

Juris Bundulis

Valdes priekšsēdētājs

Jurim Bundulim ir vairākās desmitgadēs iegūta pieredze gan Baltijā nozīmīgāko farmācijas uzņēmumu vadībā, gan arī valsts pārvaldes augstākajā līmenī. Viņš ir AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs kopš 2022. gada septembra. No 2021. līdz 2022. gadam bijis AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs. Pirms pievienošanās AS “Olainfarm” komandai, strādājis vadošos amatos arī citos veselības nozares uzņēmumos, piemēram, AS “Repharm”. J. Bundulim ir plaša pieredze arī valsts pārvaldē – bijis ilggadējs Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas vadošais darbinieks. J. Bundulim ir doktora grāds ķīmijā, kas iegūts Latvijas Universitātē, bet pēcāk, strādājot zinātniskās pētniecības nozarē, aizstāvējis savu otro doktora disertāciju un ieguvis doktora grādu arī bioloģijā. Brīvajā laikā J. Bundulis labprāt ceļo, lasa grāmatas un pavada laiku ģimenes lokā.

Jānis Leimanis

Jānis Leimanis

Valdes loceklis

Jānis Leimanis ir finanšu jomas profesionālis ar ilggadēju pieredzi biznesa un finanšu vadībā. AS “Olainfarm” valdes loceklis kopš 2021. gada 18. jūnija, atbildīgs par finanšu pārvaldības jautājumiem. J. Leimanim ir plaša pieredze aktīvu pārvaldē, finanšu un vadības pakalpojumu sniegšanā valsts kapitālsabiedrībās (VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs), pašvaldību uzņēmumos (SIA Rīgas Namu Pārvaldnieks) un privātajā sektorā, piemēram, SIA “Clean R”, SIA “JL Index”, SIA “Private”. J. Leimanim ir bakalaura grāds mehānikā, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē, vēlāk iegūstot Inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē. 2017. gadā absolvējis Stockholm School of Economics Mini MBA programmu. J. Leimanis ir “Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta” biedrs. Viņam ir Uzņēmumu reģistra Mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta kvalifikācija aizdevumu kapitalizācijā, biznesa, finanšu aktīvu un saistību novērtēšanā. Brīvajā laikā J. Leimanis nodarbojas ar sportu, īpaši iecienījis veikbordu un skriešanu.

Andris Jegorovs

Andris Jegorovs

Valdes loceklis

Andris Jegorovs ir farmācijas jomas profesionālis ar vairāk nekā 35 gadu pieredzi farmaceitisko vielu ražošanā. AS “Olainfarm” valdes loceklis kopš 2022. gada septembra, ražošanas direktors kopš 2021. gada. Farmācijas jomu iepazinis un laika gaitā tajā audzis profesionāli gan kā operators, gan inženieris – tehnologs, gan iecirkņu un nodaļu vadītājs LZA Organiskās sintēzes institūta Eksperimentālajā rūpnīcā. Strādājis par Kvalitātes departamenta direktoru un prezidentu AS “Olainfarm”, vēlāk pievienojies AS “Grindeks” komandai aktīvo farmaceitisko vielu biznesa struktūras direktora amatā, bet 2021. gadā atgriezies AS “Olainfarm” un pašlaik vada ražošanas procesus uzņēmumā, kā arī atbild par materiālu un izejvielu uzglabāšanu un apriti ražošanas direktora amatā. A. Jegorovs ieguvis izglītību Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ķīmijas fakultātē bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmisko tehnoloģiju specialitātē, ieguvis inženiera ķīmiķa - tehnologa specialitāti, un vēlāk arī MBA grādu Rīgas Biznesa skolā un Personāla sertifikācijas institūtā. Ikdienā pilda ne tikai vadības pienākumus AS “Olainfarm”, bet kopš 2008. gada ieņem valdes locekļa amatu arī Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijā (LAĶĪFA). Nozares eksperts LDDK Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru (ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides) ekspertu padomē, RTU MLĶF Padomnieku Konventa loceklis. Brīvajā laikā A. Jegorovs iecienījis kultūras pasākumus – teātri, operu, baletu un kamermūziku, kā arī ir aizrautīgs makšķernieks.

Katru valdes locekli ievēlē amatā uz piecu gadu termiņu.

Valde