Anonīma iesnieguma Ētikas komisijai veidlapa

  Anonīma iesnieguma Ētikas komisijai veidlapa

  Šis ir anonīms iesniegums, līdz ar to Jums kā iesniedzējam var netikt sniegta atbilde par iesnieguma saņemšanu, izskatīšanu, var netikt pieprasīta papildu informācija. Ja vēlaties iesniegt anonīmu iesniegumu, lūdzu, neietveriet iesniegumā, tai skaitā tam pievienotajos dokumentos savus personas datus (piemēram, savu vārdu, uzvārdu, parakstu, amatu, e-pasta adresi), nepieciešamības gadījumā aizkrāsojiet, aizklājiet tos.


  Lai iepazītos ar Ētikas pārkāpuma iesniegšanas kārtību, lūdzu, spiediet šeit.

  ADRESĀTS

  Ētikas komisija
  Akciju sabiedrība “Olainfarm”
  Reģistrācijas Nr.40003007246
  Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114
  (turpmāk - AS “Olainfarm”)

  1. Ētikas pārkāpuma, ētikas dilemmas vai ētikas jautājuma apraksts

  2. Vai šo iesniegumu iesniedzāt arī as “AS OlainFarm” meitas sabiedrības ētikas komisijai?

  3. Pielikumā

  Norādiet iesniegumam pievienotos dokumentus, kas, Jūsuprāt, apstiprina iespējamu ētikas pārkāpumu, ētikas dilemmu vai ētikas jautājumu. Ja norādījāt, ka par šo pārkāpumu esat ziņojis iepriekš, pievienojiet sniegto atbildi, ja tāda bijusi

  4. Iesniegšanas datums

  Anonīma iesnieguma Ētikas komisijai veidlapa