Aktīvo farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde un farmakoloģiskā profila izpēte

2013. gada 2. decembrī starp AS „Olainfarm” un Valsts izglītības attīstības aģentūru tika parakstīts līgums Nr. 2013/0030/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/001 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Aktīvo farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde un farmakoloģiskā profila izpēte” īstenošanu. Projekta vispārīgais mērķis ir radīt jaunu produktu neirodeģeneratīvu perifērās un centrālās nervu sistēmas slimību ārstēšanai.

Projektu paredzēts īstenots no 2014. gada 2. janvāra līdz 2015. gada 31. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 570 030,90 EUR. No tām projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 442 642,61 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 287 717,49 EUR.

 

Projekta hronoloģija:

Ar 2014. gada 1. aprīli stājās spēkā grozījumi Nr. 1/2014/2DP/212, ar kuriem veiktas izmaiņas projektā iesaistītā zinātniskā personāla sastāvā, kā arī konvertētas projekta izmaksas eiro.

 

2014. gada 3. martā saņemta līgumpētījuma 1. atskaite no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. 1. atskaites periodā projekta ietvaros paveiktais:

Ķīmija:

 1. Viela A (struktūra konfidenciāla) – pētīta kritiskā starpprodukta iegūšana oksidēšanas reakcijā bāzes klātbūtnē par oksidantu izmantojot gaisa skābekli vai Oksonu. Pētīta arī starpprodukta reakcija ar magnijorganiku cinka hlorīda klātbūtnē.
 2. Viela B (struktūra konfidenciāla) – Izstrādātas pirmās sintēzes stadijas. Veikti 70 katalītiskās hidrogenēšanas eksperimenti.
 3. Viela C (struktūra konfidenciāla) – veikti 30 kristalizācijas eksperimenti ar hirālām skābēm,lai iegūtu optiski tīrus izomērus.

Farmakoloģija:

 1. Veikta Preparāta D (struktūra konfidenciāla) pretiekaisuma aktivitātes izpēte. Pētīta Preparāta F (struktūra konfidenciāla) ietekme uz pēcinsulta rehabilitācijas periodu.

 

2014. gada 30. jūnijā saņemta līgumpētījuma 2. atskaite no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. 2. atskaites periodā projekta ietvaros paveiktais:

Ķīmija:

 1. Viela A (struktūra konfidenciāla) – istrādāti pāresterifikācijas reakcijas apstākļi. Pārbaudīta kristalizācija diastereomēri tīra produkta iegūšanai.
 2. Viela B (struktūra konfidenciāla) – Optimizēta sintēzes gaita, pētīta pārneses hidrogenēšanas reakcija, veikti vismaz 200 hidrogenēšanas eksperimenti.
 3. Viela C (struktūra konfidenciāla) – veikti pētījumi par kritiskās izejvielas iegūšanu no ābolskābes 3-stadiju sintēzē.

Farmakoloģija:

 1. Veikta Preparāta D (struktūra konfidenciāla) pretsāpju un pretiekaisuma aktivitātes izpēte salīdzinājumā ar Preparātu E (struktūra konfidenciāla).

 

2014. gada 25. jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegts Progresa pārskats un maksājuma pieprasījums.

2014. gada 30. jūlijā plašsaziņas līdzekļiem izplatīts paziņojums “”Olainfarm” sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu izstrādā tehnoloģiju jaunu aktīvo farmaceitisko vielu un optīvi aktīvu savienojumu ražošanai”, pēc kura par šo projektu informēja ziņu aģentūras LETA, BNS, portāli medicine.lv, farmacija-mic.lv, reitingi.lv, kā arī radio SWH medicīnas ziņas.

2014. gada 5. septembrī ir veikts 65% Eiropas Savienības līdzfinansējuma maksājums AS „Olainfarm” EUR 94 823,80 apmērā, saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātām attiecināmām izmaksām EUR 145 882,78 apmērā par pārskata periodu no 02.01.2014. līdz 30.06.2014.

 

2014. gada 30. septembrī saņemta līgumpētījuma 3. atskaite no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. 3. atskaites periodā projekta ietvaros paveiktais:

Ķīmija:

 1. Viela A (struktūra konfidenciāla) – Pētīti Griņjāra reaģenta nukleofīlās pievienošanās reakcijas apstākļi mēģinot minimizēt reducētā blakusprodukta veidošanos. Tālāk optimizēta pāresterifikācijas reakcija. Uzlabota diastereomērā tīrība iegūtajam produktam optimizējot kristalizācijas apstākļus.
 2. Viela B (struktūra konfidenciāla) – Pētīti apstākļi, kas ļautu samazināt nevēlamā alkilētāja reaģenta sadalīšanās blakusproduktu veidošanos. Noskaidrota cikliskā starpprodukta struktūra.
 3. Viela C (struktūra konfidenciāla) – veikti pētījumi racēmisku un enantiomēri tīru amīnu starpproduktu iegūšanai.

Farmakoloģija:

 1. Turpināta Preparāta D (struktūra konfidenciāla) pretiekaisuma aktivitātes izpēte karagenāna izsauktajā ķepas pietūkuma testā.

 

2014. gada 15. decembrī saņemta līgumpētījuma 4. atskaite no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. 4. atskaites periodā projekta ietvaros paveiktais:

Ķīmija:

 1. Viela A (struktūra konfidenciāla) – Optimizēta ketoestera reakcija ar Griņjāra reaģentu dažādu piedevu klātbūtnē. Izstrādāta starpprodukta attīrīšana izmantojot esteru hidrolīzi un skābju/bāzu ekstrakciju ūdens vidē. Pētīti esterificēšanas reakcijas apstākļi kā sametināšanas reaģentu izmantojot CDI.
 2. Viela B (struktūra konfidenciāla) – Optimizēti amīna alkilēšanas reakcijas apstākļi. Strādāts pie iegūtā produkta attīrīšanas tehnoloģijas dažādu sāļu kristalizācijas ceļā.
 3. Viela C (struktūra konfidenciāla) – veikti pētījumi enantiomēri tīru hidroksimetil-starpproduktu iegūšanai.

Farmakoloģija:

 1. Veikta Preparāta G (struktūra konfidenciāla) pretsāpju aktivitātes izpēte sēžas nerva daļējas liģēšanas modelī.

 

2015. gada 29. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegts otrais Progresa pārskats un maksājuma pieprasījums.

 

2015. gada 31. martā saņemta līgumpētījuma 5. atskaite no Latvijas Organiskās sintēzes institūta. 5. atskaites periodā projekta ietvaros paveiktais:

Ķīmija:

 1.  Viela A (struktūra konfidenciāla) – Veikta Griņjāra reakcijas un pēc hidrolīzes iegūtās skābes izdalīšanas mērogošana laboratorijas apstākļos 70 g iekrāvumos. Izdalīts diastereomēri tīrs kritiskais starpprodukts un pierādīta tā struktūra. Izstrādātas gan piemaisījumu, gan diastereomērās tīrības kontroles analītiskās metodes. Veikta sintēzes pēdējās stadijas – kvaternizācijas optimizācija.
 2. Viela C (struktūra konfidenciāla) – optimizēti metilamino kritiskā starpprodukta iegūšanas apstākļi un izdalīti abi šī savienojuma enantiomēri sāļu veidā. Izstrādāti kristalizācijas apstākļi un analītiskās metodes enantiomērās tīrības kontrolei.
 3. Viela B (struktūra konfidenciāla) – Optimizēta kritiskā starpprodukta – Dehidro-B iegūšana un izdalīšana sāls veidā. Izpētīts iegūtā sāls stehiometriskais sastāvs. Optimizēti hidrogenēšanas apstākļi – veikti arī hidrogenēšanas reakcijas mērogošanas eksperimenti un noskaidrota galveno reakcijas blakusproduktu struktūra. Veikta reakciju beigu kontroles, kā arī piemaisījumu kontroles analītisko metožu izstrāde.

Farmakoloģija:

 1. Veikta Preparāta G (struktūra konfidenciāla) pret-neiropātisko sāpju aktivitātes izpēte ilgstošas ievadīšanas modelī. Pētīta preparāta biopieejamība.

 

2015. gada 27. maijā Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegts trešais Progresa pārskats un maksājuma pieprasījums.

2015. gada 31. jūlijā noslēdzies līgumpētījums ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un iesniegta gala atskaite ar pētījuma rezultātiem.

2015. gada 31. augustā noslēdzies projekts.

2015. gada 9. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegts ceturtais, noslēguma Progresa pārskats un maksājuma pieprasījums.

2015. gada 28. septembrī tika apstiprināts un izmaksāts atbalsta finansējums. Projektā kopējais faktiski saņemtais atbalsta finansējums sastāda 287 717.49 EUR (ERAF).

Projektā iegūtās zināšanas un intelektuālās īpašumtiesības nodrošinās AS „Olainfarm” iespēju izstrādāt jaunus medikamentus, lai paplašinātu uzņēmuma produktu portfeli, palielinātu konkurētspēju un eksportspēju. Nākotnē tas dos pozitīvu pienesumu gan Latvijas, gan Eiropas Savienības ekonomikām.

 

eraf

Aktīvo farmaceitisko vielu sintēzes metožu izstrāde un farmakoloģiskā profila izpēte