Jauna medikamenta ieviešana ražošanā uzņēmumā AS “Olainfarm”

2011. gada 16. septembrī AS “Olainfarm” noslēdza līgumu Nr. L-JPR-11-0116 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “Jauna medikamenta ieviešana ražošanā uzņēmumā AS “Olainfarm””, projekta Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/092 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta norises laikā tika iegādātas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā nepieciešamās iekārtas (38 iekārtu veidi), lai ieviestu ražošanā jaunu medikamentu neiroloģisko un sirds asinsvadu saslimšanu ārstēšanai – „Olvazol”.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 062 704,13 EUR, attiecināmās izmaksas ir 1 062 704,13 EUR.

 

Projekta hronoloģija:

  • Projekta īstenošana uzsākta 2011. gada 7. martā.
  • Līdz 2011. gada 29. aprīlim noslēgti visi līgumi ar iekārtu piegādātājiem.
  • Līdz 2011. gada oktobrim veikta iekārtu piegāde, darbinieku apmācība un daļēja iekārtu nodošana ekspluatācijā.
  • 2012. gada 23. oktobrī AS „Olainfarm” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedza Noslēguma pārskatu.

Projektā kopējais faktiski saņemtais atbalsta finansējums veido 330 694,83 EUR (ERAF).

 

eraf

Jauna medikamenta ieviešana ražošanā uzņēmumā AS “Olainfarm”